Nowy Teatr w Warszawie

Prace nagrodzone i wyróznione w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy Nowego Teatru oraz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakterystyki miejsca dawnej bazy MPO w Warszawie.

Powrót do: Galerie