Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie - pracownia JEMS Architekci

Decyzja o realizacji Stadionu Narodowego daje szansę odwrócenia kierunku zmian i odbudowy prestiżu rejonu COS. Wymaga to jednak znalezienia takiej formuły dla jego zagospodarowania, która nadałaby mu nową tożsamość.

wizualizacja, JEMS Architekci
Powrót do: Galerie