Polska i Świat

Lipiec 4, 2021

Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu

 Więcej informacji o konkursie na stronie SARP Bielsko-Biała:  http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/52
Więcej informacji o konkursie na stronie SARP Bielsko-Biała: http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/52

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej, które ma zmienić centrum miasta. Z nagrodzonych projektów wyłania się nowoczesna wizja dworca, umiejętnie łącząca podzielone dziś torami dwie części miasta.

Konkurs zorganizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie urzędu miejskiego. Jego celem było wypracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod budowę w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Posłużą one do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar wskazany w konkursie obejmował 30 hektarów wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Głównym wyzwaniem stojącym przed projektantami było wykreowanie nowej wizji miejsca, będącego częściowo poprzemysłowym fragmentem przedmieścia i terenów kolejowych wymagających rewitalizacji, a w części ważnym fragmentem centrum Bielska-Białej.

Do konkursu zakwalifikowało się 51 uczestników. Ostatecznie trudne wymogi formalne spełniło 10 prac projektowych. - Konkurs był trudny - powiedział,a podsumowując wyniki Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca Sądu Konkursowego, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. - Należało bowiem zaprojektować nie tylko samo centrum przesiadkowe, ale również jego rozwiązania funkcjonalne i połączenie z miastem. Także z tą jego częścią, która potrzebuje nowego impulsu inwestycyjnego.

Wielofunkcyjna strefa śródmiejska

Władze miasta w jury reprezentował wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński: - Wypracowana w konkursie i późniejszej debacie wizja będzie nam przyświecać przy opracowaniu projektu architektonicznego dla miejsca, które ma integrować dworzec kolejowy z dworcem komunikacji dalekobieżnej a także Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, czyli już w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 uda nam się zrealizować ten projekt. Z pewnością będziemy zachęcać mieszkańców do wspierania tej inicjatywy - dodaje wiceprezydent Kamiński. Koszt inwestycji, czyli budowę węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ul. Nowopiekarskiej miasto szacuje na ok. 400 mln zł. 

- Spełniły się nasze oczekiwania - mówi Maciej Zuber, prezes oddziału SARP w Bielsku-Białej. - Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło nas miasto powierzając zadanie organizacji konkursu, powstała koncepcja zagospodarowania ważnego obszaru Bielska-Białej. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości możliwe będzie przekształcenie tego miejsca w wielofunkcyjną strefę śródmiejską, zaś centrum przesiadkowe, jak i otaczający je obszar, pociągną za sobą rozwój całego miasta.

Laureaci konkursu

Wyniki konkursu ogłoszono 27 maja. Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody. Ustanowiono dwie równorzędne drugie nagrody.

II nagroda

Autorzy: Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Bielsko-Biała; Martyna Kotulek, Bielsko-Biała; Zuzanna Wojciech, Góra; Aleksandra Targiel, Bielsko-Biała; Jakub Jopek, Węgierska Górka.

  • Uzasadnienie jury

Za śmiałe i konsekwentne kształtowanie wyrazu architektonicznego układu kładek pieszo-rowerowych i zadaszeń identyfikujących elementy składowe centrum przesiadkowego oraz spajających wizualnie dwie części miasta rozdzielone terenami kolejowymi; za wskazanie kierunku zmian układu komunikacji kołowej, zmierzających do uspokojenia ruchu w ciągu ulic Warszawska, 3 Maja i utworzenia atrakcyjnej formy miejskiej alei oraz za przedstawienie nowych możliwości funkcjonalnych dla terenów kolejowych po dawnym dworcu towarowym.

II nagroda (praca nr 3) - Lobo-pracownia architektoniczna / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
II nagroda (praca nr 3) - Lobo-pracownia architektoniczna / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
II nagroda

Autorzy: Michał Stangel i Tomasz Bradecki, Gliwice

  • Uzasadnienie jury

Za prawidłowe rozmieszczenie elementów centrum przesiadkowego, maksymalnie skracające przejścia piesze dla jego użytkowników; za prawidłowe powiązanie ciągami ruchu pieszego obu rozdzielonych terenami kolejowymi części miasta, z czytelne zaakcentowanymi strefami wejściowymi oraz za zdecydowanie zrealizowany zamiar skomasowania obsługi komunikacji autobusowej po wschodniej stronie torów kolejowych i jej dobre powiązanie z projektowaną ul. Nowopiekarską.

II nagroda (praca nr 7): Michał Stangel i Tomasz Bradecki, Gliwice / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
II nagroda (praca nr 7): Michał Stangel i Tomasz Bradecki, Gliwice / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
III nagroda

Autorzy: Jakub Botwina, Warszawa i Stanisław Botwina, Czechowice-Dziedzice.

  • Uzasadnienie jury

Za przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny; za prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli.

III nagroda (praca nr 5): Jakub Botwina, Warszawa i Stanisław Botwina, Czechowice-Dziedzice / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
III nagroda (praca nr 5): Jakub Botwina, Warszawa i Stanisław Botwina, Czechowice-Dziedzice / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
Wyróżnienie

Autorzy: KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c., Kraków oraz Sebastian Kulik, Bielsko-Biała.

  • Uzasadnienie jury

Za ciekawe rozwiązania architektoniczne współgrające z istniejącym, zabytkowym budynkiem dworca kolejowego i umiejętnie wkomponowane w panoramę miasta oraz za konsekwentne wprowadzenia zieleni na zadaszenia peronów i obiektów dworców autobusowych.

Wyróżnienie (praca nr 4): KJ Architekci / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
Wyróżnienie (praca nr 4): KJ Architekci / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
Wyróżnienie

Autorzy: KRYJAK – Biuro Projektów Marcin Kryjak, Tychy

  • Uzasadnienie jury

Za ukazanie możliwości poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla centrum przesiadkowego lokalizowanego na południe od istniejącego dworca kolejowego, co pozwoliłoby na bardziej harmonijne powiązanie z historycznym centrum miasta.

Wyróżnienie (praca nr 10): KRYJAK – Biuro Projektów Marcin Kryjak / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu
Wyróżnienie (praca nr 10): KRYJAK – Biuro Projektów Marcin Kryjak / Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej - wyniki konkursu

Źródło: Więcej informacji o konkursie na stronie SARP Bielsko-Biała: http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/52

Tagi: centrum przesiadkowe konkurs Bielsko-Biała

Domy jednorodzinne

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Materiały budowlane

Źródło: pixabay.com | licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
Łóżko jest jednym z najważniejszych mebli w każdym domu, ponieważ to właśnie w nim spędzamy jedn...
Lipiec 4, 2024
Współcześnie praca z dokumentami cyfrowymi jest nieodłącznym elementem działalności w wielu bran...
Czerwiec 28, 2024

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024