Miami Pier Museum of Latin American Immigrants. Autor: arch.Maciej Jakub Zawadzki

Polska i Świat

Luty 15, 2011

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami

Za projekt tego muzeum, jego autor Maciej Jakub Zawadzki, umieszczony został na liście najlepszych absolwentów uczelni projektowych magazynu Wallpaper* – Gradute Directory 2011.

Opis autorski projektu

USA przez wiele lat były celem dramatycznych ucieczek i podróży przybyszów z krajów latynoamerykańskich. Uregulowane współcześnie zasady przyjmowania obywateli tych krajów do grona mieszkańców Stanów Zjednoczonych pozwalają podsumować tamten okres, który kosztował życie wielu ludzi. Im i ich pamięci ma być poświęcone muzeum, zlokalizowane na pirsie wychodzącym w morze. Obiekt położony bezpośrednio przy linii brzegowej plaży South Beach w mieście Miami ma pełnić funkcję „horyzontalnego monumentu” upamiętniającego wszystkich imigrantów, którzy kiedyś przybyli na Florydę.

Projekt będzie służył jako pretekst do poszukiwania ponadkulturowych symboli w przestrzeni architektury czytelnych za pomocą mechanizmów odczuwania, emocji, zmysłów i innych środków percepcji niewerbalnej.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - widok z plaży, autor: Maciej Jakub Zawadzki

Idea i inspiracje

Budynek projektowanego w Miami muzeum ma podkreślić ważny dla tego miasta proces imigracji z krajów latynoamerykańskich.
Za pomocą ekspresji w kształtowaniu formy i użytych środków wyrazu architektonicznego przypomniane zostałyby wydarzenia związane z tragicznymi losami setek tysięcy imigrantów, które są trwale wpisane w historię miasta i mają wciąż duży wpływ na jego aktualny kształt i rozwój. Obiekt projektowany będzie tak. by nie był tylko pomnikiem związanym z przeszłością ale i symbolem podkreślającym nowy dynamiczny wielokulturowy wizerunek Miami. Ważną rolę w procesie powstawania budynku odegra również unikalna relacja z jego nadmorskim otoczeniem.

Inspiracje - migracje i huragany

W procesie twórczym w tym przypadku niezwykle inspirująca okazała się sama lokalizacja i związana z nią problematyka. Pojawiają się w niej, z pozoru niezwiązane ze sobą zjawiska, które mają duży wpływ na jej ukształtowanie. Pierwszym jest już wspomniana migracja ludności latynoamerykańskiej, która zmieniła obraz miasta Miami. Ten, obarczony dużym ładunkiem emocjonalnym proces, koncentruje się na człowieku. Jego analiza polegała na przyjrzeniu się kolejnym etapom jego rozwoju oraz emocjom, które temu zjawisku towarzyszą. Bazuje on na przemieszczaniu się ludzi, którzy poddani uciskowi, cierpieniom, pozbawieni wolności pozostawiają wszystko to co posiadają i wyruszają w podróż przenosząc ze sobą praktycznie jedynie własny potencjał, energię. By dotrzeć do celu muszą wykonać duży wysiłek, często przeżywając dramat. Siła ich ducha i postaw ujawnia się nie tylko w trakcie wyprawy ale również na miejscu docelowym. Wpływa ona na rozwój miasta zarówno kulturowy jak i ekonomiczny.
Drugim zjawiskiem poddanym analizie są pojawiające się cyklicznie co roku w tym rejonie huragany. Są one na stałe związane z historią miasta Miami i jego dalszymi losami. Ich oddziaływanie jest na tyle silne, że mają duży wpływ na społeczność rejonu, w którym się pojawiają. Potężne wiatry i fale, które im towarzyszą nie przemieszczają materii przenosząc jedynie energię.
Punktem wyjściowym w procesie tworzenia obiektu, było poszukiwanie konotacji między tymi dwoma zjawiskami, które mają nieskończony ciągły charakter.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - studium na formą, autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - odporne na huragan siatki rzeber ze stali, autor: Maciej Jakub Zawadzki

Forma w otoczeniu i krajobrazie

Mimo swojej ekspresyjnej, rzeźbiarskiej formy muzeum nie zakłóca okolicy. Budynek nie tylko czerpie z niej inspiracje wpisując się w krajobraz plaż South Beach ale i wprowadza do niej nowe wartości poprzez stworzenie dodatkowej otwartej przestrzeni publicznej. Została ona umiejscowiona na poziomie podniesionego pirsu tak, by nie była przeszkodą w komunikacji pieszej na plaży. Znajduje się ona na przedłużeniu jednej z głównych arterii komunikacyjnych w mieście przez co związki z lokalizacją stają się jeszcze mocniejsze.

Studium funkcjonalne i programowe

Projektowany budynek będzie obiektem muzealnym, znajdującym się na pirsie wchodzącym w głąb morza. Dzięki takiemu rozwiązaniu, obiekt byłby widoczny z każdego punktu znajdującego się na plaży.
Przestrzeń w budynku zostanie podzielona na cześć ogólnodostępną z salami wystawowymi, audytorium, mediateką, salą wielofunkcyjną, biblioteką oraz kawiarnią i przeznaczoną tylko dla pracowników muzeum z administracją, magazynami, pokojami dla tłumaczy i pomieszczeniami technicznymi.

Budynek posiadać będzie 4 kondygnację naziemne i jedną podziemną. Na parterze będzie zorganizowana mediateka tak, by zwiedzający miał okazję zaznajomić się z szerzej omawianą w obiekcie problematyką. Wystawa eksponatów będzie miała formę otwartych przestrzeni, aby każdy ze zwiedzających miał swobodę poruszania się.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - plan budynku: parter i pierwsze piętro; autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami. - plan budynku - 2. i 3. piętro, autor: Maciej Jakub Zawadzki

Realizacja idei na płaszczyźnie formalnej

Projektując ten obiekt starałem się jak najbardziej zidentyfikować go z problematyką występującą w lokalizacji. Jej dokładna analiza posłużyła za podstawę do zmaterializowania wszystkich założeń za pomocą środków ekspresji architektonicznej.

Ukształtowanie formy budynku

Kształt projektowanego muzeum związany jest po części z procesem migracji imigrantów latynoamerykańskich. Zewnętrzna forma obiektu ma symbolizować jego kolejne etapy i emocje z nimi związane. Przełożone na język architektury motywy mają podkreślać dramatyczne losy tych uchodźców. Podziały na elewacji i skręcenia całej formy mają symbolizować nadludzki wysiłek i trud jaki poszczególne grupy tych ludzi musiały pokonać. Nieregularne agresywne kształty mają już z daleka dawać znak, że budynek jest symbolem ich tragicznej historii.

Kolejnym czynnikiem, który był inspiracją dla zewnętrznego wyrazu obiektu to wpływ na lokalizację budynku pojawiających się cyklicznie huraganów. Aby go podkreślić w formie, elewacja została rozciągnięta na konstrukcji obiektu na podobieństwo dużej fali morskiej. Nadało to dynamiczny charakter budynkowi przy okazji podkreślając jego znaczenie w okolicy.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - wynniki studium nad formą, autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami; autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - wynik studiów nad formą, autor: Maciej Jakub Zawadzki

Projektowana przestrzeń wewnątrz obiektu

Głównym celem podczas projektowania wnętrza muzeum było stworzenie otwartej przestrzeni otoczonej przez wewnętrzne ściany muzeum, co miało napawać zwiedzających zadumą nad historią imigrantów latynoamerykańskich.

Przestrzenie w sposób zamierzony mają oddziaływać na ludzką psychikę, przekazując przeżycia ludzkie, takie jak cierpienie, strach, poczucie osamotnienia i beznadziejności. Emocje jakie towarzyszyły imigrantom podczas dramatycznej podróży są przelewane na zwiedzających, poprzez działanie przestrzeni.

Za sprawą takich zabiegów architektonicznych jak korekty perspektywiczne, operowanie światłem i jego brakiem, zmiany jakości akustycznej przestrzeni oraz zastosowanie płaszczyzn o różnym kącie nachylenia, stworzony zostałby nastrój zagrożenia, niepewności i sytuacji bez wyjścia jaki towarzyszył imigrantom na morzu podczas przeprawy. Zwiedzający prowadzony byłby przez duże przestrzenie, w których nie ma innego wyjścia jak tylko iść do przodu. Materiały użyte we wnętrzu powodowałyby odbijanie się hałasów fal z otoczenia budynku, które tylko potęgowałyby wrażenie znajdowania się na pełnym morzu w drodze do Miami.

W połowie przestrzeni ekspozycyjnej usytuowana zostałaby sala z punktem widokowym w stronę otwartego morza. Ta przerwa byłaby miejscem kontemplacji nad tym co zostało utracone – wieloma imigrantami, którzy zginęli na wodach zatoki meksykańskiej i nigdy nie dotarli do celu.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - sala ekspozycyjna, autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - wyjście na taras, autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - zewnetrze adytorium; autor: Maciej Jakub Zawadzki

Realizacja idei na płaszczyźnie funkcjonalnej

Układ funkcjonalny budynku został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najbardziej przybliżyć emocje, które towarzyszyły imigrantom latynoamerykańskim podczas ich dramatycznej podróży. Zwiedzający poznaliby ich historię nie tylko poprzez wystawy i gabloty, ale głównie poprzez odczuwanie przestrzeni.

Ekspozycję im poświęconą rozłożono na wznoszących się dużych przestrzeniach przekrytych falującym, skręcającym się zadaszeniem. Mają one przywoływać na myśl bezkres, pustkę i charakter otoczenia na morzu, które towarzyszyło imigrantom podczas całej przeprawy.

Ekspozycję przedzielono salą, będącą punktem widokowym nakierowanym w stronę krajów, z których przybywali imigranci. Jest to miejsce kontemplacji nad ich tragicznym losem.

Aby podkreślić wielokulturowy charakter obiektu zaplanowano stworzenie pomieszczeń dla tłumaczy w audytorium gdzie mogłyby odbywać się spotkania w wielu językach.

Program funkcjonalny obiektu uzupełnia kawiarnia zlokalizowana na I piętrze, która jest powiązaniem widokowym z miastem poprzez otwarcie wizualne na oś ulicy 5th street.

Dodatkowo, aby człowiek odczuwał cały czas kontakt z otoczeniem, które w tym przypadku odgrywa bardzo ważną rolę, stworzono taras widokowy na podniesionym poziomie mola.

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Konstrukcja budynku podyktowana jest nie tylko układem funkcjonalnym, czy estetycznym, projektowanego obiektu. Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na konstrukcję w budynku jest jego usytuowanie w rejonie klimatycznym często zagrożonym przez huragany. Obiekt został zaprojektowany tak, by możliwie najbardziej zminimalizować siłę naporu dużych wiatrów. W tym celu zastosowano najbardziej odpowiednie do tego materiały elewacyjne, aerodynamicznie uformowano bryłę budynku oraz w sposób trwały i odporny na duże napory wiatru i wody przytwierdzono do podłoża.

Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - konstrukcje stalowe odporne na huragany; autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - analiza krzywizn, struktury modułowości; autor: Maciej Jakub Zawadzki
Muzeum Imigrantów Latynoskich w Miami - elewacja południowa, autor: Maciej Jakub Zawadzki

-------------------------------------------------

Maciej Jakub Zawadzki

Autor projektu: Maciej Jakub Zawadzki, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje od 2010 roku w biurze Bjarke Ingels Group w Kopenhadze. www.m-j-z.eu

Autorzy:
Autor: arch.Maciej Jakub Zawadzki

Tagi: Maciej Jakub Zawadzki architektura muzeum

Komentarze

Re: opinie

Dodano: Poniedziałek, 07 Marzec 2011, 12:19, Autor: gosc

No pewnie najlepiej postawić taki kloc jak zwycieski projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w W-wie i nie będzie przerostu formy nad treścią. Polacy chyba boją się nietypowych kształtów, no chyba że pseudo-dworki we wszyskich satelitach dużych miast - kolumienki zawsze na topie!

opinia

Dodano: Piątek, 18 Luty 2011, 14:03, Autor: przelotny

Przerost treści nad formą i do tego jak szpeci krajobraz.

Domy jednorodzinne

wizualizacje projektu wiejskiego domu jednorodzinnego w stylu nowoczesnej stodoły wykończonego w ciemnym drewnie i betonowym tynku
Wizualizacje 3d przestronnego nowoczesnego domu jednorodzinnego za miastem, wykończonego ciemnym...
Wrzesień 18, 2019
Dom letniskowy - elewacja ogrodowa
Dom rekreacyjny, całoroczny, zaprojektowany dla rodziny dwójką dzieci. Technologia domu drewnia...
Sierpień 21, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Materiały budowlane

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Wrzesień 6, 2019
W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Lipiec 16, 2019

Konkursy

Jury oceni zgłoszenia, wykorzystując pięć „istotnych zagadnień”, dotyczących zrównoważonego budownictwa, obejmujących: innowacje i możliwości przenoszenia (postęp), standardy etyczne i zapobieganie...
Wrzesień 17, 2019
Coláiste Ailígh, Letterkenny (Ireland) Medal Winner 2017 - McGarry Ní Éanaigh Architects, Ireland Photo Credit Richard Hatch
Organised by the UIA Architecture for All Work Programme, the Friendly and Inclusive Spaces Awards were established to promote inspiring buildings and sites that have created socially sustainable e...
Lipiec 30, 2019