Polska i Świat

Luty 15, 2021

Zabudowa centrum Włocławka

Zabudowa centrum Włocławka; ARR Architecture
Zabudowa centrum Włocławka; ARR Architecture

Celem projektowym było dogęszczenie kwartału wyznaczonego przez ulice Cyganka, Żabią i Brzeską we Włocławku, w sposób zgodny z założeniami MPZP oraz Wytycznymi Konserwatorskimi. Koncepcja zakłada zamknięcie pierzei kwartału oraz wprowadzenie zabudowy śródkwartałowej, która eliminuje dysproporcje estetyczne wynikające z usytuowania budynków istniejących w granicach działek. Stan obecny wskazuje na występowanie zjawiska strony prawej i strony lewej w architekturze, co w sposób niekorzystny wpływa zarówno na odbiór przestrzeni miejskiej, jak i na parametry techniczne budynków stanowiących rewers kwartału.

Architektura i urbanistyka

Zabudowa zaprojektowana wzdłuż ulic Brzeskiej, Cyganka oraz 3-ego Maja swoim charakterem oraz ilością kondygnacji nawiązuje do historycznej zabudowy centrum miasta. Konsekwentnie prowadzone trzy kondygnacje zachowują proporcje ulic Cyganka i 3-ego Maja. Elementy fasad, jak również układy i proporcje okien odzwierciedlają historyczne elewacje budynków widocznych po przeciwnych stronach tychże ulic.

Powtarzalne piętro budynków - zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture

Zaprojektowany przy ulicy Brzeskiej park zajął całą działkę co, z racji zwiększenia jego proporcji, dało pole do zamknięcia jego pierzei zabudową o czterech kondygnacjach, która optycznie nie dominuje nad budynkami kamienic usytuowanych w pierzejach kwartału. Zabieg ten okazał się być korzystny nie tylko ze względu na powiększenie powierzchni mieszkalnej, lecz także ze względu na eliminację ryzyka kolizji z występującą na parkowej działce infrastrukturą techniczną. Taktyka kryjąca się za tym manewrem umożliwiła "wejście" pierzei ulicy do środka kwartału i tym samym stworzenie parku, który opisany zostaje przez elewacje frontowe zarówno budynków nowoprojektowanych, jak i istniejących. Ponadto, park "wlewając się do środka" staje się częścią sieci przestrzeni pół-prywatnych, wytworzonych poprzez zabudowę wewnątrz kwartału.

Choć każda z działek daje się wydzielić, wizualnie, teren zielony nawet jeśli odgrodzony, posiada kontynuację i pozostaje spójny, a zaprojektowane miejsca spotkań dla mieszkańców aktywnie sprzyjają budowaniu lokalnej społeczności. Spójność ogródków i mieszkań zlokalizowanych w parterach z otaczającą zielenią podkreśla wagę wspólnoty tworzonej przez mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostają tutaj galerie prowadzące do mieszkań położonych na wyższych kondygnacjach budynków wewnątrz kwartału. Ich architektoniczne nawiązanie do historii, przenosi projekt w nowoczesny wymiar oddając mieszkańcom powierzchnię do rozmów i spotkań.

Wyjątkowe jest jednak przedszkole, które, usytułowane w jednym z rewitalizowanych budynków pierzei ulicy Brzeskiej, zlokalizowane jest w pełni na jednej działce i posiada swój własny, zamknięty dziedziniec. Rozwiązanie to jest korzystne z kilku względów, z pośród których warto wymienić możliwość realizacji przedszkola na dowolnym etapie inwestycji, świetne połączenie budynku z infrastrukturą miejską, ochronę sąsiednich mieszkań przed hałasem oraz realne uniemożliwienie ingerencji w życie przedszkola osobom postronnym.

Zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture
Widok na park - zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture
Wnętrze kwartału - zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture
Układ komunikacji wewnętrznej zabudowy

Podjęto decyzję o maksymalnym przekazaniu obszaru mieszkańcom. Stąd miejsca parkingowe zostały zaprojektowane w garażach lub w parterze budynku. Jedynymi miejscami postojowymi jakie znajdują się poziomie terenu są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część przewidziana jest dla ewentualnego podjazdu dla służb m.in. straży pożarnej. Układ komunikacji składa się w większości z ciągów pieszych. Dzięki użyciu tych samych elementów i materiałów wewnętrzny układ komunikacji, wszystkich utworzonych wnętrz urbanistycznych, stanowi spójny obraz. Poprzez odpowiednie opracowanie zieleni niskiej i średniowysokiej nie jest możliwe stawianie pojazdów w przypadkowych miejscach. Ciągi piesze wyposażono dodatkowo w oznaczenia i trasy dla osób niewidomych i niedowidzących, oświetlenie, ławki i miejsca do spędzania czasu.

Zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture
Wnętrze kwartału - zabudowa centrum Włocławka; autor: ARR Architecture
Rozwiązania funkcjonalne

Począwszy od wejścia, każde lobby zaprojektowane jest w sposób czytelny, umożliwiający natychmiastową orientację. Zawiera skrzynki na listy, ławeczkę, windę oraz bezpośrednie wyjście na dziedziniec. Wszystkie elementy w odpowiedni sposób oznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również komórki lokatorskie znajdujące się w garażach. Wyjątkiem stanowią budynki zlokalizowane na działkach wzdłuż ul. 3-ego Maja.
W celu zachęcenia mieszkańców do integracji zaproponowano szereg udogodnień jak miejsca spotkać, plac zabaw, wspólne przestrzenie, wybiega dla psów. Najciekawszym elementem jest lokalizacja na najwyższe kondygnacji budynku etapu 1 farmy miejskiej. Na niej mieszkańcy będą mogli hodować warzywa do własnego użytku.

Zaprojektowano 9 lokali usługowych. Przedszkole podzielono na dwie strefy. Pierwszą na parterze składającą się z sal grupowych oraz miejsce przygotowania posiłków. Druga strefa to 1.piętro, które przeznaczone jest dla administracji. Całość uzupełniona jest zielonym patio oraz zielonymi tarasami na 1. kondygnacji. Tak zaplanowane przedszkole daje poczucie bezpieczeństwa i intymności dla dzieci, jak również ułatwia sprawowanie nad nimi opieki.

Tagi: zabudowa architektura urbanistyka

Domy jednorodzinne

Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021
DZIAŁKA / LOKALIZACJA BUDYNKU Działka zlokalizowana w miejscowości Puszcza Mariańska w otulinie...
Listopad 23, 2020

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Materiały budowlane

Okna w systemie MB-104 Passive ALUPROF
Nowoczesne okna aluminiowe są ciepłe i posiadają świetne parametry techniczne, czego przykładem j...
Styczeń 25, 2021
ALUPROF MB-SR60N – najnowszy system lekkich ścian fasadowych
Odpowiadając na zapytania i sugestie architektów, ALUPROF wprowadza do oferty nowy system fasad...
Listopad 4, 2020

Konkursy

FOCUS OPEN REWARDS FORWARD-LOOKING DESIGN! Design creates added value, design is a competitive advantage! Professional design has never been as important and taken for granted as it is today.
Luty 24, 2021
As more of us flock to urban living in quest of enhanced lives and professions, there is a paradigm shift in the way we live, work, and play. Today, more than half the world’s population lives in c...
Luty 23, 2021