Powrót do listy tematów
Piątek 08 Luty 2019, 01:25:49

Dach mansardowy czy możliwy?

Witam

Chcę zlecić zaprojektowanie domu jednorodzinnego (na zgłoszenie) z mansardowym dachem. W MPZP jest zapis tylko, że dach ma być stromy (definicja wcześniej mówi o kącie powyżej 35 stopni) i to wszystko. Czy można by zaprojektować dach którego średni kąt jest po prostu większy niż 35 stopni zgodnie z takimi zapisami?:
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

1) linie zabudowy - nie ustala się,
2) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy - wszystkie formy poza zabudową szeregową,
4) kształt dachu - dachy strome.


oraz wcześniej w definicjach:

4) dachy strome – dachy o nachyleniu połaci powyżej 35°,

Poniżej wklejam mój odręczny szkic o co mi chodzi. Sorry, za jego jakość happy Dodam, że teren o którym mowa jeśli kogoś to interesuje to jest plan numer 1910 z tej strony:
https://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/19-mackowy,a,5035
i karta terenu 004, numer strefy 22.

Architektura

Ogrody Urlicha, autor projektu: WXCA
Jesieni 2022 otwarte zostaną zabytkowe ogrody Ulricha. W zlokalizowanych na Woli szklarniach, w k...
Lipiec 25, 2022
Autor: inż. arch. Alicja Nowak
Tegoroczny finał konkursu DZA odbył się 23. Czerwca 2022 na terenie Akademii Sztuk Pięknych w War...
Lipiec 6, 2022

Konkursy

Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer zaprasza do jednoetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji PAR.
Lipiec 20, 2022
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania...
Lipiec 4, 2022

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 26.09.2014 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Plany na przyszłość | LAB to wystawa prezentująca Warszawę przyszłości - zbiór projektów architek...
Lipiec 20, 2022
Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka, należąc do nielicznego grona osób mających duży wpływ...
Lipiec 4, 2022