Konkursy architektoniczne

Luty 16, 2024

Rendering Spaces of Tomorrow - 2024 International Render Awards (IntRA): Architecture Edition

Data końca rejestracji: 31/05/2024
Termin składania prac: 31/05/2024
Miasto: konkurs międzynarodowy

The International Render Awards (IntRA): Architecture Edition is thrilled to announce its annual award for 2024, inviting talented architects, designers, artists, and visualization professionals from around the globe to showcase their exceptional rendering skills. This prestigious event aims to celebrate and recognize the artistry, innovation, and technical prowess involved in creating captivating visual representations of architecture, interior, and environment.

The theme for the 2024 International Render Awards (IntRA): Architecture Edition is "Rendering Spaces of Tomorrow". Participants are encouraged to envision and depict future-oriented spaces that embody innovation, sustainability, and human-centric design. The theme challenges contestants to push the boundaries of their creativity while addressing the evolving needs and technological advancements of our society.

There will be no limitations on the entries, as long as they were created within the last three years (since January 2021). Submitted works are allowed to be considered for multiple categories or groups, as they may contain diverse elements. Each submission/registration is allowed a maximum of two panels, and both vertical and horizontal orientations are accepted.

Detalis: Rendering Spaces of Tomorrow

Dodano: 16/02/2024

Konkursy

In this competition, we invite architects, designers, and dreamers to imagine the future of art as influenced and created by artificial intelligence. The challenge is to conceptualize what an AI ar...
Marzec 11, 2024
Instytut Wzornictwa Przemysłowego prezentuje wyjątkowe wyzwanie dla młodych kreatywnych umysłów – konkurs Young Design 2024 pod hasłem „REsponsibility – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE”
Marzec 4, 2024

Wasze projekty

Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika – praca fina...
Marzec 6, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024