Załącznik 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

 

1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

 

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 1.

 

Tabela 1

 

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

 

 

Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

 

 

Niepalne

 

 

A1;

 

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

 

 

Palne

 

 

niezapalne

 

 

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;

 

A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;

 

B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;

 

B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;

 

B-s1,d2; B-s2,d2; B-s3,d2;

 

 

trudno zapalne

 

 

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

 

C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;

 

C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;

 

D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

 

 

łatwo zapalne

 

 

D-s2,d0; D-s3,d0;

 

D-s2,d1; D-s3,d1;

 

D-s2,d2; D-s3,d2;

 

E-d2; E;

 

F

 

 

Niekapiące

 

 

A1;

 

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

 

B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;

 

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

 

D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;

 

 

Samogasnące

 

 

co najmniej E

 

 

Intensywnie dymiące

 

 

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;

 

B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;

 

C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;

 

D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;

 

E-d2; E;

 

F

 

 

 

1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 2.

 

 

 

Tabela 2

 

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

 

 

Klasy reakcji na ogień

 

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

 

 

Niepalne

 

 

A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2

 

 

Trudno zapalne

 

 

Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2

 

 

Łatwo zapalne

 

 

Dfl-s1; Dfl-s2; Efl; Ffl

 

 

Intensywnie dymiące

 

 

A2fl-s2; Bfl-s2; Cfl-s2; Dfl-s2; Efl; Ffl

 

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku.

 

2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

 

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

 

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;

 

2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

 

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0;

 

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

 

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku

 

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:

 

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0;

 

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

 

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów.

 

4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

 

1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

 

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1, podano w tabeli 3.

 

 

 

Tabela 3

 

Grupy kryteriów

 

 

Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej)

 

 

Grupa a

 

powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia

 

 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m

 

 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m

 

 

maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m

 

 

brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej

 

 

boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa)

 

 

maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,20 m

 

 

Grupa b

 

penetracja ognia do wewnątrz budynku

 

 

brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu

 

 

brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2

 

 

suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.500 mm2

 

 

brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia

 

 

 

4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień.

 

4.3. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień.

Materiały budowlane

Ultramatowe wykończenie powierzchni profili z PVC. Idealnie matowe powierzchnie profili są aksami...
Luty 14, 2019
Do oferty marki Röben dołączyły niedawno cegły renowacyjne Melbourne i Canberra, stworzone z myśl...
Wrzesień 6, 2018

Konkursy

The objective of this competition, Amsterdam Spring Pavilion, is to create a multi-usage pavilion in the emblematic Vondelpark that can connect people, nature and architecture. The pavilion should...
Luty 20, 2019
The main objective of the award is to recognize projects (both proposed and realised) that exemplify excellent design practices and responsible planning, design and development for tourism in place...
Luty 14, 2019

Architektura

Świętokrzyska Izba Lekarska. Autor projektu: URBA Architects
W Kielcach zakończono budowę nowej siedziby Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Autorem projektu bud...
Grudzień 21, 2018
Szucha Premium Offices, zdj.: Piotr Krajewski
Poznaliśmy laureatów 4. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Niezaprzeczal...
Październik 24, 2018

Architektura zrównoważona

FAKRO DXW DW6 - okno dachowe, łączące właściwości stropodachu, tarasu i okna. Okna odznaczone nagrodą German Design Award 2019
Energooszczędność to jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnym budownictwie. Wzrastające...
Luty 20, 2019
MULTIPLY: pawilon z tulipanowca o zerowym śladzie węglowym został otwarty dla publiczności na festiwalu designu w Londynie
MultiPly to 9-metrowy pawilon, w całości wykonany z amerykańskiego tulipanowca. Instalacja powsta...
Wrzesień 24, 2018