Aktualności

Maj 30, 2008

Deklaracja Poznańska Kongresu Architektury Polskiej

DEKLARACJA POZNAŃSKA
Kongresu Architektury Polskiej odbywającego się w dniach 23 - 25 maja 2008 roku pod hasłem "Przekaz architektury, architektura przekazu",
zorganizowanego przed Kongresem Międzynarodowej Unii Architektów UIA

 

  1. Rozumiejąc pracę architekta jako zobowiązanie wobec dziedzictwa kulturowego, współczesnych potrzeb człowieka i przyszłości następujących po nas pokoleń
    uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu zwracają się do wszystkich podobnie pojmujących misję architekta w życiu publicznym do współpracy na rzecz rozwoju architektury i tworzenia ładu przestrzennego, które decydują o jakości życia wszystkich obywateli. Architektura jest dla wszystkich!

 

  • Architektura jest sztuką kreującą trzy podstawowe wartości: piękno, użyteczność, trwałość. Powinny być one celem projektowania budowli, przestrzeni publicznych, krajobrazu.
  • Ład przestrzenny jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju, który został zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Krajobraz Polski jest dobrem wspólnym, łączącym w sobie wartości i zasoby trudno odnawialne lub nieodnawialne.

 

Jakość otoczenia zależy od procedur formalno - prawnych, ale także od systemu edukacji, poziomu kultury obywateli i instytucji. Doskonaleniu prawa musi towarzyszyć budowanie warunków twórczości, zwiększanie udziału społeczeństwa we współkształtowaniu własnego otoczenia, promowanie postaw etycznych wobec człowieka i środowiska.

 

  1. Uczestnicy Kongresu wyrażają następujące postulaty:

 

TALENT, TWÓRCA, KULTURA
Wyrazem kultury jest wykorzystanie talentu twórcy i odzwierciedlenie go w jakości projektów ale i stopień edukacji społeczeństwa, umiejętność ochrony wartości dziedzictwa kulturowego. W planowaniu i projektowaniu ważna jest dalekowzroczność i podejście innowacyjne.
W poszukiwaniu nowych rozwiązań twórca powinien słuchać człowieka i ducha miejsca, szukać tożsamości kulturowej, podchodzić z szacunkiem do dóbr już istniejących.

 

DEMOKRACJA, TOLERANCJA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Powinny być promowane działania ku podniesieniu znaczenia pracy profesjonalistów, których rola w realizacji potrzeb społecznych związanych z kształtowaniem wysokiej jakości przestrzeni jest kluczowa. Narzędzia partycypacji społecznej, informacji i mediacji w planowaniu przestrzennym muszą być doskonalone. Powinna zostać wypracowana nowa formuła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących podstawowym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego na poziomie lokalnym.

NOWE TECHNOLOGIE - NADZIEJE, SZANSE, ZAGROŻENIA
Wartościowe wizje architektoniczne powinny być inspiracją dla nowych technologii. Człowiek powinien być uznawany jako podmiot działań projektowych i realizacyjnych. Technika nie powinna dominować. Podnoszenie jakości życia jest najważniejszym celem działalności architekta, przy czym osiągany standard winien uwzględniać ważny aspekt etyczny - szacunek dla środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

  1. Osiągnięciu formułowanych celów służyć może polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury.
    Uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej przyjmują i popierają przedstawione założenia Polskiej Polityki Architektonicznej.

 

Poznań, 24 maja 2008 roku

Źródło: www.sarp.org.pl

Autorzy:
og

Tagi: architektura

Konkursy

Jeśli masz od 20 do 35 lat, jesteś designerem bądź adeptem kierunków artystycznych i projektowych, a kreatywność to Twoje drugie imię, ten konkurs jest dla Ciebie!
Listopad 27, 2022
Propozycja projektowa powinna optymalnie wykorzystać potencjał i uwarunkowania obszaru opracowania oraz spełniać zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisywać się we współczesne trendy...
Listopad 18, 2022

Wasze projekty

Dwupoziomowy budynek z lotu ptaka przejmuje kształt litery U zwróconej ramionami na południe i ot...
Listopad 18, 2022
LANDMARK WHITEFISH APARTAMENTY, MONTANA, US
Październik 28, 2022

Wasze realizacje

LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022
IBIS STYLES, RESTAURACJA, DREZNO, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

W dniach 16-17 listopada 2022 r. w Warszawie odbędzie się po dwóch latach przerwy, 5. edycja konf...
Listopad 2, 2022
Wystawa 20 projektów architektonicznych w walce ze zmianami klimatu, która już 17 listopada otwie...
Październik 24, 2022