Aktualności

Grudzień 23, 2008

Energooszczędność publicznie użyteczna

Urzędy, obiekty służby zdrowia, szkoły i biura zużywają ponad 6 proc. całej energii wykorzystywanej w Polsce. Rosnące ceny eksploatacji budynków oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, skłaniają władze miejskie oraz zarządców nieruchomości do korzystania z usług doradców energetycznych oraz przeprowadzenia modernizacji obiektów użyteczności publicznej.
- Władze gorzowskiego ZUS-u zgłosiły się do nas z prośbą o przygotowanie badania, które miało zostać wykorzystane, jako dokumentacja pozwalająca ubiegać się o wsparcie finansowe na potrzeby działań termomodernizacyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przeprowadziliśmy kompleksowy konsulting energetyczny, w skład którego wchodził audyt energetyczny, badanie efektów ekologicznych oraz wskazówki dotyczące planowanej termomodernizacji – mówi Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.
Badanie dotyczyło czterech budynków: przy ulicy Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Witosa oraz dwóch przy ulicy Lipowej w Sulęcinie. Audyty energetyczne zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. 2008 nr 33 poz. 195).
Kompleks biurowy przy Sikorskiego
Budynek przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim jest budynkiem komunalnym, użyteczności publicznej o charakterze wolnostojącym. Składa się z dwóch obiektów połączonych w jeden kompleks biurowy. Oba budynki wykonane są w konstrukcji szkieletowej. Wentylacja budynku realizowana jest w sposób naturalny, poprzez nieszczelności okienne oraz przewietrzanie. Zużyte powietrze odprowadzane jest w sposób grawitacyjny do pionów wentylacyjnych.
Kubatura budynku wynosi 22 206,60 m3 w tym 16928,19 m3 to kubatura części ogrzewanej. Powierzchnia ogrzewana wynosi 5 736,43 m2. W kompleksie biurowym znajduje się 221 pomieszczeń, które są użytkowane przez 357 osób.
Proponowana przez BuildDesk Polska modernizacja powinna obejmować termorenowację stropodachu wentylowanego, stropu nad garażem podziemnym oraz stropu przeźroczystego nad salą obsługi klienta. Konieczna jest również izolacja ścian zewnętrznych, modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania oraz instalacja kolektorów słonecznych, które służyłyby jako odnawialne źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaproponowane działania pozwolą zaoszczędzić rocznie 44 332 zł. Łączny koszt inwestycji to 1 148 424 zł.
Międzywojenny budynek z podpiwniczeniem
Budynek przy ulicy Witosa w Sulęcinie w województwie lubuskim jest budynkiem komunalnym, użyteczności publicznej o charakterze wolnostojącym. W pierwotnym kształcie wybudowany w okresie międzywojennym obiekt, posiadał dwie kondygnacje z podpiwniczeniem na całej powierzchni. W 1996 roku został jednak rozbudowany poprzez dodanie części budynku o trzech kondygnacjach. Wentylacja budynku realizowana jest w sposób naturalny, poprzez nieszczelności okienne oraz przewietrzanie. Zużyte powietrze odprowadzane w sposób grawitacyjny do pionów wentylacyjnych.
Kubatura budynku wynosi 7 501,38 m3, podczas gdy powierzchnia netto, równa powierzchni ogrzewania - 2 216,45 m2. Znajdują się tu 92 pomieszczenia w których pracuje łącznie ponad 80 osób.
Proponowane działania opierają się na termorenowacji dachu i izolacji ścian zewnętrznych. Konieczne jest instalacja odnawialnego źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania. Inwestycja, która ma wynieść prawie 373 tys. zł pozwoli oszczędność ponad 42 tys. zł w skali roku.
Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła spowoduje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, aż o ponad 41 proc., czyli znacznie przekroczy minimalny próg, ustalony przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
Koszarowa zabudowa
Dwa wolnostojące, jednokondygnacyjne budynki przy ul. Lipowej w Sulęcinie w woj. lubuskim są budynkami komunalnymi, użyteczności publicznej. Zostały wzniesiony w 1939 roku, w technologii tradycyjnej. Budynki stanowią kompleks zabudowy koszarowej. Wentylacja jest realizowana mechanicznie przez kanały nawiewno – wywiewne.
Kubatura jednego budynku wynosi 2 184,84 m3, z czego prawie połowa jest ogrzewana. Powierzchnia netto jest równa 573,48 m2, 391,60 m2 wynosi powierzchnia ogrzewana. Budynek składa się tylko z siedmiu pomieszczeń. Dane techniczne drugiego obiektu są zbliżone.
Termomodernizacja pozwoliłaby łącznie na obu budynkach oszczędzić rocznie ponad 60 tys. zł. Proponowane działania powinny obejmować termorenowację dachu, izolacji ścian zewnętrznych oraz modernizację stolarki okiennej. Łączny koszt tej inwestycji dla jednego budynku to około 175,7 tys. zł.
Łączne efekty przyjętych rozwiązań modernizacyjnych
Łącznie koszt inwestycji obejmujący cztery obiekty wynosi 1 872 425 zł. W ciągu roku możliwe jest osiągnięcie aż 146 878 zł oszczędności. Termomodernizacja może zmniejszyć emisję CO2 o prawie 44 proc. w przypadku budynku znajdującego się w Gorzowie Wielkopolskim, o ponad 60 proc. w przypadku budynku przy ul. Witosa oraz aż o ponad 70 proc. w przypadku budynków na ulicy Lipowej.
Każdy z warunków koniecznych do otrzymania dofinansowanie na potrzeby termomodernizacji, przyznawanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, został spełniony.

Co dalej?
- Konsulting energetyczny to dopiero początek pracy na drodze do energetycznej efektywności. Następnym ważnym działaniem musi być przygotowanie studium projektowego. Po jego weryfikacji i akceptacji powinny zostać przygotowane kosztorysy na bazie Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych. Mając gotowe projekty i kosztorysy można przystąpić do przygotowania harmonogramów prac budowlanych oraz planów finansowania –tłumaczy Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.
- Kolejnym krokiem jest decyzja w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięcia. W omawianym przypadku Inwestor zdecydował się na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednakże oprócz tej ścieżki istnieje jeszcze kilka innych sposobów na finansowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w budynkach.– dodaje Pawlak.
Jak widać powyżej budynki użyteczności publicznej też mogą oszczędzać. Co więcej oszczędzać nie tylko energię, ale i pieniądze podatników. Przykład gorzowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien stać się wzorem dla innych i rozpocząć okres wzmożonego zainteresowania działaniami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej.

Źródło: BuildDesk Polska

Autorzy:
og

Tagi: termomodernizacja materiały budowlane

Konkursy

Nurten Aksugür Best Concept Communication (BCC) is a competition designed for all Interior Architecture students around the world. Its aim is to support the students studying in the field of Interi...
Czerwiec 10, 2024
For the last five years, Study Architecture has put out a call to architecture school faculty from around the world to nominate graduating students whose work exemplifies excellence in architectura...
Czerwiec 10, 2024

Wasze projekty

Widok główny
Był to projekt typu „mamy brand book i produkt, a także przykłady istniejących już salonów w inny...
Kwiecień 26, 2024
H11 BOUTIQUE OFFICE W GLIWICACH  Zdj. T.Zakrzewski/Archifolio
Byty równoległe. H11 Boutique Office w Gliwicach W sercu Gliwic, gdzie historia przeplata się...
Kwiecień 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

The Reford Gardens International Garden Festival will present its 25th edition from June 22 to Oc...
Czerwiec 4, 2024
Instytut Cervantesa w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań z wybitnymi hiszpańskimi ekspe...
Kwiecień 15, 2024