Aktualności

Czerwiec 4, 2024

II edycja badania „Droga do zrównoważonego rozwoju”

W związku z postępującym kryzysem klimatycznym i nowymi regulacjami w obszarze ESG obejmującymi coraz więcej firm, stosunek do zrównoważonego rozwoju i poziom adopcji rozwiązań z tego obszaru staje się coraz ważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie.

  • Firma Autodesk publikuje wyniki II edycji badania pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych”.
  • Raport daje odpowiedź na temat stopnia dojrzałości sektora przemysłowego
    i architektoniczno-budowlanego jeśli chodzi o wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań.
  • Wyniki badania pokazują między innymi, że głównymi powodami, dla których firmy zmieniają swój sposób działania na bardziej zrównoważony są obowiązki wynikające
    z przepisów prawa oraz oczekiwania klientów.
  • Wśród wyzwań związanych z wdrażaniem celów ESG badane przedsiębiorstwa najczęściej wymieniały brak środków finansowych.

– Obecne tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce nie jest wystarczające do realizacji celów porozumienia paryskiego i skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi, a branże przemysłowa i architektoniczno-budowlana przyczyniają się w ogromnym stopniu do spowolnienia procesu dekarbonizacji – powiedziała Grażyna Kołodziejek z firmy Autodesk. – Dlatego niezmiernie ważne jest wprowadzanie zmian pozwalających skutecznie dążyć do neutralności klimatycznej. Aby było to możliwe potrzebna jest systematyczna edukacja przedsiębiorców w tym obszarze: nie tylko największych firm, ale przede wszystkim tych mniejszych graczy, którzy do tej pory nie koncentrowali się na realizacji celów ESG – dodała Grażyna Kołodziejek.

II edycja badania Autodesk pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju” zostało przeprowadzone wśród ponad 200 firm z sektorów przemysłowego, budowlanego oraz architektonicznego we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego a także Digital Real Estate powered by Proptech Foundation. Jego zadaniem było określenie stopnia adopcji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród firm sektora architektoniczno-budowlanego i przemysłowego, zdefiniowanie aktualnych problemów, z którymi mierzy się każda z ww. branż w tym obszarze a także przyjrzenie się narzędziom, z których najchętniej korzystają firmy integrując swoją działalność z globalnie przyjętymi regulacjami ESG.

- Warto podkreślić, że dzięki wyższej świadomości oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na prowadzenie działalności w sposób bardziej zrównoważony, zarówno przemysł jak i branża budowalna będą miały w kolejnych latach lepsze perspektywy rozwoju – zauważa Agnieszka Staniewicz z firmy Autodesk. – Będzie to możliwe dzięki temu, że zarówno inwestorzy jak i instytucje finansowe coraz pilniej przyglądają się realizacji celów ESG przez firmy. Należy przy tym pamiętać, że mądrze realizowana strategia ESG przez przedsiębiorstwo jest gwarantem sytuacji win-win, kiedy wygranymi są i planeta i biznes – podkreśla Agnieszka Staniewicz.

Autodesk-Raport

Zrównoważony rozwój – od celów strategicznych do operacyjnych

Firmy biorące udział w badaniu przyznają, że zrównoważony rozwój jest obecnie ważnym elementem strategii i wizji kierownictwa (23%) lub przewidują, że stanie się tak w niedalekiej przyszłości (30%).  
W porównaniu do poprzedniej edycji badania zauważalna jest jednak pewna zmiana percepcji tego zagadnienia. Podczas gdy w 2021 r. zdecydowanie przeważały deklaracje, że ESG to ważny element strategii korporacyjnej, obecnie badani równie często przyznają, że jest to po prostu jeden z obszarów, na których się skupiają w swoich codziennych działaniach (41%).

Motywacje realizacji celów ESG

Firmy biorące udział w badaniu podejmują działania związane ze zrównoważonym rozwojem przede wszystkim ze względu na wymogi przepisów prawa (72%), oczekiwania klienta (48%) ale także poprawę rentowności (23%). Dla branży przemysłowej istotne są także oczekiwania partnerów i łańcucha dostaw (26%) a także utrzymanie klientów (23%), co nie ma odzwierciedlania w wynikach pozostałych sektorów. Z kolei dla respondentów z sektora architektonicznego najważniejsze są relacje inwestorskie (16%). Aż 30% firm budowlanych wskazywało na poprawę rentowności.

Korzyści dla firm płynące z bycia odpowiedzialnym ekologicznie

Jak pokazują wyniki najnowszego badania najważniejszą korzyścią płynącą dla wszystkich branż ze zrównoważonej działalności okazało się zmniejszenie zużycia energii, na którą wskazało aż 77% firm przemysłowych oraz 64% przedsiębiorstwa z branży architektoniczno-budowlanej, a także lepsze wykorzystanie zasobów, ważne szczególnie dla przemysłu (65% wskazań). Respondenci z sektora przemysłowego częściej niż z innych badanych branż, wskazywali też na doskonalenie procesów (24%) i ograniczanie ryzyka (14%). Z kolei uczestnicy badania z firm architektoniczno-budowlanych wybierali częściej poprawę jakości projektu (24%), a także lepsze zrozumienie celów biznesowych (14%).

Wyzwania na drodze do realizacji celów ESG

Z badania wynika, że brak środków finansowych jest zdecydowanie największym wyzwaniem dla firm w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ich finansowanie jako trudne lub zdecydowanie trudne oceniło 25% badanych w 2021 roku i aż 41% w 2024 roku. Najczęściej na problem ten wskazywali przedstawiciele branży architektonicznej (52%). Innymi wyzwaniami dla firm są w tym obszarze: dostęp do szkoleń (49%) oraz dostęp do oprogramowania i technologii (43%).

Inwestycje w zrównoważony rozwój

Zdaniem blisko ⅔ badanych, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju (wdrażanie nowych standardów oraz procesów) zwiększają koszty firmy. Odsetek wskazań w tym aspekcie wzrósł od 2021 roku o blisko 14 p.p.

Zapytani o wartość inwestycji, jakie planują w ciągu najbliższych lat w celu przekształcenia się w firmę bardziej zrównoważoną, ¼ badanych podała, że nie wyda na ten cel więcej niż 10 000 EUR. Podobny procent firm nie był w stanie oszacować skali planowanych wydatków związanych z transformacją ekologiczną, a 8% badanych nie planuje takiego budżetu. Wydatki wyższe niż 100 000 EUR zadeklarowało ok 20% firm.  

Podobnie jak w I edycji badania, wśród najczęstszych kierunków inwestycji wskazywanych przez firmy były: ograniczenie zużycia energii i materiałów (91%), zgodność z przepisami prawa (82%) oraz technologia i oprogramowanie (73%). Badane firmy oceniają także, że to właśnie w tych obszarach wydatki będą w dalszym ciągu wzrastały w ciągu najbliższych dwóch lat.

Dyrektywy ESG i raportowanie pozafinansowe

W badaniu oceniano także świadomość i wiedzę firm w zakresie raportowania pozafinansowego. Firmy oceniają stan swojej wiedzy na ten temat przede wszystkim jako średni lub wysoki (62% łącznych wskazań). Najlepiej wypadają w tym obszarze firmy z sektora przemysłowego. Z kolei zapytane o to, jakie są największe trudności związane z raportowaniem pozafinansowym, firmy wskazywały przestrzeganie ram i standardów ESG (30%), analizę danych pochodzących z różnych źródeł (23%)
i dokonywanie pomiarów konkretnych kwestii (22%).

Trendy na przyszłość

W ciągu najbliższych 5 lat sektory przemysłowy i architektoniczno-budowlany staną przed szeregiem wyzwań związanych z koniecznością wprowadzania zrównoważonych rozwiązań. Odpowiednie i efektywne raportowanie ESG będzie z pewnością jednym z nich. Postępujący kryzys klimatyczny wymusi jeszcze większe zmiany związane z dekarbonizacją, zużyciem materiałów czy zarządzaniem ryzykiem. Wspólnym rozwiązaniem, które może pomóc w stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom, jest wykorzystanie innowacji i technologii, które wspierają dążenia firm na drodze do zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to wnioski z badania „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych” opublikowanego przez Autodesk.

 

Szczegółowe informacje i pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: https://www.autodesk.pl/campaigns/sustainability/raport2024

Tagi: autodesk esg zrównoważony rozwój budownictwo

Konkursy

Nurten Aksugür Best Concept Communication (BCC) is a competition designed for all Interior Architecture students around the world. Its aim is to support the students studying in the field of Interi...
Czerwiec 10, 2024
For the last five years, Study Architecture has put out a call to architecture school faculty from around the world to nominate graduating students whose work exemplifies excellence in architectura...
Czerwiec 10, 2024

Wasze projekty

Widok główny
Był to projekt typu „mamy brand book i produkt, a także przykłady istniejących już salonów w inny...
Kwiecień 26, 2024
H11 BOUTIQUE OFFICE W GLIWICACH  Zdj. T.Zakrzewski/Archifolio
Byty równoległe. H11 Boutique Office w Gliwicach W sercu Gliwic, gdzie historia przeplata się...
Kwiecień 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

The Reford Gardens International Garden Festival will present its 25th edition from June 22 to Oc...
Czerwiec 4, 2024
Instytut Cervantesa w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań z wybitnymi hiszpańskimi ekspe...
Kwiecień 15, 2024