Aktualności

Październik 2, 2023

Jak certyfikacja BREEAM In-Use realizuje cele strategii ESG

Coroczne raportowanie realizacji strategii ESG staje się powszechną praktyką dla największych przedsiębiorstw i instytucji. Regularna prezentacja faktycznych działań i planów pozwala inwestorom wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną oraz prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju. Jednym z narzędzi służących do czytelnego wykazania podjętych kroków jest przeprowadzenie certyfikacji BREEAM In-Usektóra realizując poszczególne założenia strategii ESG, jest w stanie precyzyjnie wykazać pozafinansową wartość nieruchomości należących do danego przedsiębiorstwa. 

BREEAM In-Use a strategia ESG

Strategie ESG przedstawiają planowanie rozwoju firmy w trzech zasadniczych obszarach – środowiskowym (environment), społecznym (social) i opisującym sposoby zarządzania firmą (governance). W kwestiach środowiskowych, raporty zawierają takie informacje, jak np. postępy w działaniach na rzecz ograniczenia emisji, dążenia do redukcji wpływu na zmiany klimatyczne, ograniczenie zużycia zasobów czy minimalizacja ilości generowanych odpadów. W obszarze społecznym raport ESG przedstawia wpływ firmy na otoczenie i jej zaangażowanie na rzecz pracowników, lokalnej społeczności, dostawców oraz klientów. Obszar zarządzania odnosi się do kwestii organizacji wewnętrznej firmy i zasad nią kierujących. Porusza również kwestie odpowiedniego prowadzenia biznesu z poszanowaniem wartości i zasad równości społecznej.

Odpowiedzialna polityka środowiskowa, prowadzona przez zarządców budynków, to jeden z obszarów wpisujących się w realizację celów ESG – mówi Agata Delmaczyńska, ESG Advisory Team Manager w firmie doradczej JWA. Ma ona znaczenie zarówno dla właścicieli budynków, jak i ich najemców, którzy weryfikują odpowiedzialność zarządcy i na tej podstawie podejmują własne decyzje biznesowe. Dzięki temu mogą wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną również we własnym raportowaniu. 

Narzędziem, które pozwala obiektywnie i holistycznie zweryfikować istniejące już obiekty w oparciu o przejrzyste i międzynarodowo uznane kryteria, jest m.in. certyfikacja BREEAM In-Use. Składa się z dwóch części: Asset Performance, gdzie ocenie podlegają cechy fizyczne budynku (powłoka zewnętrzna, wyposażenie techniczne, konstrukcja) oraz Management Performance, poświęconej ewaluacji sposobu zarządzania obiektem (wprowadzone polityki i procedury).

Głównym celem tego systemu oceny budynków jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Certyfikacja BREEAM In-Use wspiera i promuje rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju m. in.: organizacji zarządzających budynkami. Ukierunkowuje działania w kwestiach: środowiskowych (ograniczanie zużycia energii i wody, efektywne gospodarowanie odpadami) i społecznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, komfort użytkowników, w tym udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi), a także zmniejszenia ryzyka klimatycznego i społecznego.

Niższe koszty utrzymania budynku

Spełnienie wymagań certyfikacji BREEAM In-Use w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku w czterech zasadniczych obszarach – zużyciem mediów, uniezależnieniem od energii konwencjonalnej, odpornością budynku oraz działaniami wspierającymi ponowne wykorzystanie i recykling zasobów.

W certyfikacji BREEAM In-Use, wśród rozwiązań ograniczających zużycie mediów, punktowane są m.in. energooszczędne rozwiązania w obiekcie (windy, oświetlenie), instalacja rolet w oknach, kontrola systemów sterujących systemami oświetleniowymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi czy też zielone dachy i ściany - mówi Alicja Kwiatkowska, Sustainability Assistant w JWA. Na liście punktowanych działań znajduje się również zarządzanie popytem energii elektrycznej, monitorowanie i raportowanie zużycia energii i wody celem ich późniejszego ograniczenia. Uwzględnia się tu również instalację systemów zbierania i ponownego wykorzystania wód opadowych lub wody szarej, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na wodę wodociągową. Ponadto, punktowane jest również wdrażanie tzw. „zielonych umów najmu”, zawierających zachęty do aktywnego angażowania najemców w kwestie praktyk oszczędzania energii, wody i odpadów.

Kolejnym obszarem ocenianym w certyfikacji BREEAM In-Use jest implementacja rozwiązań uniezależniających budynek od energii konwencjonalnej. Wśród rozwiązań wpływających na ograniczenie jej zużycia znajdują się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i magazyny energii.

Na liście działań wspierających odporność budynku i co za tym idzie – minimalizację kosztów jego napraw, punktowane jest wykonanie zaleceń z okresowego przeglądu budowlanego, regularna konserwacja systemów oraz zastosowanie elementów chroniących przed zniszczeniem poszczególnych obszarów budynku. 

Ostatnim obszarem są działania wspierające ponowne wykorzystanie i recykling zasobów, które pozwalają znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na zakup nowych materiałów. W tej kwestii punktowana jest regularna inwentaryzacja zasobów, stworzenie magazynu na materiały budowlane wielokrotnego użytku oraz badanie możliwości adaptacji budynku do przyszłych zmian w użytkowaniu.

Ograniczenie emisji CO2

Certyfikacja BREEAM In-Use obejmuje również wszelkie działania związane z ograniczeniem emisji CO2. W związku z tym punktowane jest wdrażanie wszelkich technologii niskoemisyjnych oraz rozwiązań ograniczających zużycie energii. Na liście znajdują się rozwiązania wspierające zrównoważony transport i promujące ruch pieszy (m.in. udogodnienia dla rowerzystów, bliskość komunikacji zbiorowej, zapewnienie ładowarek do samochodów elektrycznych czy promowanie wspólnych przejazdów). W ograniczeniu emisji CO2 pomagają także cele określane w polityce zrównoważonych zakupów, opracowywanej w ramach certyfikacji (dotyczące np. zakupu produktów lokalnych).

Zarządzanie budynkiem

Certyfikacja BREEAM In-Use w części pierwszej (Asset Performance) obejmuje również szereg wdrożeń związanych z efektywnym zarządzaniem danym obiektem. Są to m.in. zapewnienie alarmowego systemu pożarowego i antywłamaniowego, instalacja czujników CO i CO2 czy przeprowadzanie analizy ryzyka powodziowego. Ponadto, punktowane jest prowadzenie inwentaryzacji zasobów, instalacja systemu wykrywania wycieków, monitorowanie zużycia wody i energii, kontrola urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz zarządzanie popytem dla energii elektrycznej.

Proces certyfikacji BREEAM In-Use w drugiej części (Management Performance), dotyczy analizy istniejących procesów zarządzania budynkiem lub wypracowania nowych rozwiązań, zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami. Wśród punktowanych działań znajdują się m.in. przygotowanie przewodnika dla użytkowników budynku, implementacja rozwiązań zapewniających dobrą komunikację pomiędzy zarządcą a użytkownikami. Ocenie podlega również opracowanie i wdrożenie polityki proekologicznej i procedury zarządzania jakością powietrza, wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem związanym z wystąpieniem skażeń bakteryjnych, opracowanie strategii wodnej, polityki zrównoważonych zakupów, wdrożenie procedury zmniejszenia zanieczyszczenia światłem w nocy czy przygotowanie planów awaryjnych na wypadek zagrożeń. 

Poza opracowaniem polityk i procedur dotyczących zarządzania budynkiem, w certyfikacji BREEAM In-Use w części drugiej istotne jest raportowanie zużycia energii, wody, ilości wytwarzanych odpadów oraz emisji CO2 – mówi Sylwia Bieda, Sustainability Specialist & Junior Coordinator w JWA. Punkty otrzymywane są także za przeprowadzenie ankiety komfortu termicznego użytkowników czy audytu energetycznego oraz wykonanie oceny bezpieczeństwa budynku, czy raportu ekologa wraz z planem zarządzania różnorodnością biologiczną. W ramach certyfikacji uwzględniane są również ryzyka społeczne i klimatyczne, których identyfikacja pomaga w określaniu i wdrażaniu rozwiązań adaptacyjnych oraz w podjęciu trafnych działań związanych z dekarbonizacją budynku. 

Wynikiem procesu certyfikacji BREEAM In-Use jest szereg wykonanych specjalistycznych analiz oraz wprowadzonych polityk i procedur zarządzania. Przejście przez certyfikację sprawia, że przedsiębiorstwo jest przygotowane do raportowania ESG, bogatsze o przeprowadzony w nieruchomości audyt środowiskowy, społeczny i zarządczy oraz o zdefiniowane cele na przyszłość.

Tagi: certyfikacja BREEAM In-Use ESG

Konkursy

Kyoto Global Design Awards honors extraordinary designers from around the world. Our Jury members are diverse, independent and are responsible for selecting award-winning design projects, thus prov...
Czerwiec 17, 2024
The mission of ISARCH Award is to embolden quality multidisciplinary design and art disciplines internationally. Finding inspiration in architecture, product, graphic, digital, fashion and art, the...
Czerwiec 17, 2024

Wasze projekty

Widok główny
Był to projekt typu „mamy brand book i produkt, a także przykłady istniejących już salonów w inny...
Kwiecień 26, 2024
H11 BOUTIQUE OFFICE W GLIWICACH  Zdj. T.Zakrzewski/Archifolio
Byty równoległe. H11 Boutique Office w Gliwicach W sercu Gliwic, gdzie historia przeplata się...
Kwiecień 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

The Reford Gardens International Garden Festival will present its 25th edition from June 22 to Oc...
Czerwiec 4, 2024
Instytut Cervantesa w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań z wybitnymi hiszpańskimi ekspe...
Kwiecień 15, 2024