Konkursy architektoniczne

Maj 21, 2023

Konkurs na koncepcję architektoniczno-wizualną wystawy stałej "Jestem przyrodą"

Data końca rejestracji: 26/05/2023
Termin składania prac: 29/06/2023
Data zakończenia: 25/07/2023
Miasto: Gdynia
Kraj: Polska

Centrum Nauki Experyment planuje zaprojektowanie i realizację nowej wystawy stałej pod roboczą nazwą: “Jestem przyrodą”. Nowa inwestycja będzie zrealizowana w miejscu obecnie funkcjonującej wystawy “Drzewo życia” i będzie obejmować następujące elementy

 • częściowy demontaż stanowisk, obecnie funkcjonującej wystawy stałej, pod nazwą “Drzewo życia”,
 • zaprojektowanie i realizację przebudowy pozostawionych eksponatów wystawy “Drzewo życia”’ i przestrzeni wokół nich,
 • zaprojektowanie i realizację nowych eksponatów – stanowisk interaktywnych, które łącznie ze stanowiskami przebudowanymi, stworzą nową wystawę pod roboczą nazwą “Jestem przyrodą”.

Harmonogram konkursu:

 • 12 maja 2023 ogłoszenie konkursu
 • 26 maja 2023 ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 • 29 maja 2023 poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie
 • 29 czerwca 2023 ostateczny termin składania pracy konkursowej
 • 10 lipca 2023 ogłoszenie wyników konkursu
 • 25 lipca 2023 planowany termin zaproszenia autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi i wypłaty nagród
 • 30 września 2023 orientacyjny termin realizacji usługi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej.
 • 2024/2025 orientacyjny termin realizacji usługi nadzoru autorskiego przez autora zwycięskiej pracy konkursowej.

Nadesłane prace, które będą spełniały wymogi konkursu, zostaną ocenione przez powołany przez CNE Sąd Konkursowy, w skład którego powołani zostali:

Przewodniczący Sądu Konkursowego: Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki;
Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego: Małgorzata Werchowicz – Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju i Współpracy

Członkowie Sądu
Karolina Perrin – zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki
Cogiteon; designer
Paulina Kisiel – architektka, dyrektorka kreatywna, design manager;
Dominika Janicka – architektka, kuratorka, dyrektorka artystyczna Instytutu Dizajnu w Kielcach;
Adam Chyliński – współzałożyciel i dyrektor kreatywny w TOFU Studio

Sędzia Referent
Małgorzata Stanasiuk-Mordalska – Centrum Nauki Experyment w Gdyni; kierownik projektu

Szczegóły: https://experyment.gdynia.pl/2023/05/16/rozpoczecie-konkursu-na-koncepcje-architektoniczno-wizualna-nowej-wystawy-stalej-w-centrum-nauki-experyment-w-gdyni/

Dodano: 21/05/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023