Konkursy architektoniczne

Wrzesień 30, 2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej biblioteki

Data rozpoczęcia: 27/09/2021
Termin składania prac: 22/10/2021
Miasto: Klembów
Kraj: Polska

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu, która pozwoli wykreować współczesną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, chętnie wykorzystywaną przez lokalną społeczność.

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, urbanistyczno-architektonicznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.

Teren — Błonia Klembowskie, na którym planowana jest budowa nowej gminnej biblioteki publicznej, ze względu na bliskość lokalizacji Urzędu Gminy, Kościoła p.w. św. Klemensa Papieża i Męczennika, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, oraz Gminnego Ośrodka Kultury powinien łączyć funkcje reprezentacyjne oraz funkcje społeczno-kulturalne.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie propozycji architektoniczno-budowlanej budynku nowej gminnej biblioteki publicznej oraz przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku, w tym układu komunikacyjnego, miejsc parkingowych, oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni, miejsca na organizację imprez plenerowych.

Koncepcja powinna uwzględniać standardy uniwersalnego projektowania i ukazywać optymalne rozwiązania programowo-przestrzenne, których spełnienie zapewni uzyskanie placówki o cechach biblioteki nowoczesnej, atrakcyjnej, otwartej, wygodnej i wielofunkcyjnej, o maksymalnym komforcie wnętrz i minimalnych kosztach eksploatacji. W projektowanym obiekcie należy przewidzieć rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do wysokiej energooszczędności budynku.

Warunkiem koniecznym dla projektowanego budynku nowej gminnej biblioteki publicznej jest spełnienie standardów obowiązkowych i preferowanych dla projektów w ramach założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, dot. m.in. standardów formalno-prawnych i technicznych, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z dziećmi, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z seniorami, pracowni/czytelni komputerowej, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, energooszczędności.

kalendarium

  • Ogłoszenie konkursu: 27.09.2021 r.
  • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 08.10.2021 r.
  • Termin udzielania odpowiedzi: do 14.10.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 22.10.2021 r. do godz. 16.00
  • Ogłoszenie wyników: do 30 dni od zakończenia naboru prac konkursowych

nagrody

Główna nagroda w konkursie wynosi 5000 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozdziału puli przeznaczonej na konkurs i nieprzyznanie I miejsca, a jedynie wyróżnienia, może także ufundować dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Komisja Konkursowa, której skład zostanie niebawem ogłoszony.

Nowa biblioteka — jeśli dojdzie do jej realizacji — powstanie na Błoniach Klembowskich, u zbiegu ulic Kwiatowej i Gen. Fr. Żymirskiego. O środki na budowę obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie będzie wnioskować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://biblioteka.klembow.pl/aktualnosc-1385-konkurs_na_opracowanie_koncepcji.html

Dodano: 30/09/2021, Zmodyfikowano: 07/10/2021

Konkursy

Endorsed by the International Union of Architects (UIA), these Awards seek proposals that exhibit original interpretations of Turkish architect Turgut Cansever's design principles. These principles...
Październik 25, 2021
Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektów wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatyczn...
Październik 19, 2021

Wasze projekty

Koncepcja projektu powstała w zasadzie poprzez zderzenie potrzeb klienta z uwarunkowaniami działk...
Październik 17, 2021
Koncepcja projektu powstała w zasadzie poprzez zderzenie potrzeb klienta z uwarunkowaniami działk...
Październik 17, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Temat tegorocznej edycji — „RE-USE” jest odpowiedzią nie tylko na wciąż trwającą pandemię, ale ta...
Październik 20, 2021
Cyfrowa współpraca i zrównoważony rozwój – głównymi tematami Autodesk BIM DAYS 2021
Październik 11, 2021