Konkursy architektoniczne

Lipiec 25, 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Data końca rejestracji: 12/08/2019
Termin składania prac: 12/08/2019
Miasto: Brzeg
Kraj: Polska

Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury.

Obszar konkursu obejmuje teren należący do Gminy Brzeg.

Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prakonkursowych odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu.

Liczba i wysokość nagród są uzależnione od oceny, dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w ramach puli nagród w wysokości: 35.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)Planowany podział nagród : I – 13 tys. PLN, II - 9 tys. PLN, III - 7tys. PLN, 2 wyróżnienia po 3 tys.PLN. Sąd Konkursowy może ustanowić inny podział nagród pod warunkiem zachowania puli nagród w wys. 35.000 PLN (brutto).

Zamawiający zaprosi autora pracy nagrodzonej I nagrodą do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki, mającej na celu uzgodnienie warunków umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji.

Zaproszenie do negocjacji, mającej na celu podpisanie umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji otrzymać będzie mógł wyłącznie laureat I nagrody. Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji do Uczestnika konkursu, któremu została przyznana I nagroda w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 7.Niezależnie od zapisu pkt 22.3 Regulaminu Konkursu Zamawiający może nie przystąpić do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zamówienia z wolnej ręki bezpośrednio po upływie terminu, o którym mowa w pkt 14.6 Regulaminu Konkursu jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ostatecznie przez niego pozyskane.

Więcej: http://www.sarp.opole.pl/aktualnosci/konkursy/241-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-rynku-miejskiego-w-brzegu-wraz-z-zieleni%C4%85-i-elementami-ma%C5%82ej-architektury.html

Dodano: 25/07/2019

Konkursy

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie.
Październik 11, 2019
Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowa...
Październik 11, 2019

Wasze projekty

Modulo House mały dom
Modulo House Dom Modulo to mały i tani w budowie energooszczędny dom o powierzchni zabudowy niep...
Październik 1, 2019
Nowoczesna kuchnia wykończona pięknymi materiałami
Projekt kuchni w nowoczesnym domu parterowym. Podobnie jak pozostałe wnętrza tego domu, zaprojekt...
Wrzesień 27, 2019

Wasze realizacje

Dom usytuowany na południowym zboczu gór izerskich nad miejscowością Wojcieszyce w Kotlinie Jelen...
Październik 7, 2019
Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

To jedno z najstarszych i najważniejszych w Polsce przedsięwzięć dedykowanych sztuce architektury...
Październik 10, 2019
International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering will be held at the F...
Wrzesień 24, 2019