Konkursy architektoniczne

Lipiec 25, 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Data końca rejestracji: 12/08/2019
Termin składania prac: 12/08/2019
Miasto: Brzeg
Kraj: Polska

Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury.

Obszar konkursu obejmuje teren należący do Gminy Brzeg.

Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prakonkursowych odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu.

Liczba i wysokość nagród są uzależnione od oceny, dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w ramach puli nagród w wysokości: 35.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)Planowany podział nagród : I – 13 tys. PLN, II - 9 tys. PLN, III - 7tys. PLN, 2 wyróżnienia po 3 tys.PLN. Sąd Konkursowy może ustanowić inny podział nagród pod warunkiem zachowania puli nagród w wys. 35.000 PLN (brutto).

Zamawiający zaprosi autora pracy nagrodzonej I nagrodą do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki, mającej na celu uzgodnienie warunków umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji.

Zaproszenie do negocjacji, mającej na celu podpisanie umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji otrzymać będzie mógł wyłącznie laureat I nagrody. Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji do Uczestnika konkursu, któremu została przyznana I nagroda w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 7.Niezależnie od zapisu pkt 22.3 Regulaminu Konkursu Zamawiający może nie przystąpić do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zamówienia z wolnej ręki bezpośrednio po upływie terminu, o którym mowa w pkt 14.6 Regulaminu Konkursu jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ostatecznie przez niego pozyskane.

Więcej: http://www.sarp.opole.pl/aktualnosci/konkursy/241-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-rynku-miejskiego-w-brzegu-wraz-z-zieleni%C4%85-i-elementami-ma%C5%82ej-architektury.html

Dodano: 25/07/2019

Konkursy

As reaction to the unprecedented moment that we are all experiencing, Zuecca Projects has decided to launch its first ever Open Call, on the theme of Sustainable Architecture and Design. The Intern...
Maj 13, 2020
III edycja Tubądzin Design Awards, to międzynarodowy konkurs dla architektów, projektantów i studentów. Doceniamy Wasze zaangażowanie oraz inspirujące pomysły. TDA to szansa na uwolnienie twórczego...
Maj 13, 2020

Wasze projekty

STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020
Wizualizacja projektu architektonicznego domu jednorodzinnego. Dom zaprojektowany w nowoczesnym,...
Kwiecień 15, 2020

Wasze realizacje

Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020
Zestaw bardzo wytrzymałych na obciążenia (ok. 100kg / mb) półek do salonu. Półki z szafkami i ko...
Kwiecień 5, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020