Konkursy architektoniczne

Lipiec 25, 2019

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Data końca rejestracji: 12/08/2019
Termin składania prac: 12/08/2019
Miasto: Brzeg
Kraj: Polska

Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury.

Obszar konkursu obejmuje teren należący do Gminy Brzeg.

Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prakonkursowych odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu.

Liczba i wysokość nagród są uzależnione od oceny, dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w ramach puli nagród w wysokości: 35.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)Planowany podział nagród : I – 13 tys. PLN, II - 9 tys. PLN, III - 7tys. PLN, 2 wyróżnienia po 3 tys.PLN. Sąd Konkursowy może ustanowić inny podział nagród pod warunkiem zachowania puli nagród w wys. 35.000 PLN (brutto).

Zamawiający zaprosi autora pracy nagrodzonej I nagrodą do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki, mającej na celu uzgodnienie warunków umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji.

Zaproszenie do negocjacji, mającej na celu podpisanie umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji otrzymać będzie mógł wyłącznie laureat I nagrody. Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji do Uczestnika konkursu, któremu została przyznana I nagroda w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 7.Niezależnie od zapisu pkt 22.3 Regulaminu Konkursu Zamawiający może nie przystąpić do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zamówienia z wolnej ręki bezpośrednio po upływie terminu, o którym mowa w pkt 14.6 Regulaminu Konkursu jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ostatecznie przez niego pozyskane.

Więcej: http://www.sarp.opole.pl/aktualnosci/konkursy/241-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-rynku-miejskiego-w-brzegu-wraz-z-zieleni%C4%85-i-elementami-ma%C5%82ej-architektury.html

Dodano: 25/07/2019

Konkursy

This year, the International Union of Architects is proud to endorse the Daylight Award, a biennial prize that honours and supports daylight research and daylight in architecture, for the benefit o...
Lipiec 29, 2019
Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku mie...
Lipiec 25, 2019

Wasze projekty

Realizowany projekt domu pod Warszawą skupia się na malowniczym otoczeniu, które stanowi najwięks...
Lipiec 25, 2019
Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019