Konkursy architektoniczne

Styczeń 16, 2023

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami

Teren dawnych zakładów Warsowin przy ul. 1 Sierpnia 30B | Autor: Marek Konopka
Data końca rejestracji: 30/01/2023
Termin składania prac: 30/04/2023
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 28/R/2022

Harmonogram 

Termin składania Wniosków upływa 30.01.2023 r. o g. 16.00.

Termin na złożenie prac konkursowych, licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac, nie będzie krótszy niż 8 tygodni.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w czerwcu 2023 roku.

Kontakt

Konkurs prowadzony na platformie zamówień publicznych.(otwiera się w nowej karcie)

Opis konkursu

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu konkursu.

Harmonogram 
 • Termin składania Wniosków upływa 30.01.2023 r. o g. 16.00.
 • Termin na złożenie prac konkursowych, licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac, nie będzie krótszy niż 8 tygodni.
 • Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w czerwcu 2023 roku.
Nagrody

Pula nagród 100 000 zł brutto

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto, 
 • II Nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto,
 • III Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto,
 • Nagrody pieniężne w formie wyróżnień w łaczenj puli 5 000 zł brutto,
 • Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Bieżące informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej.

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składajacych się z:

 • mieszkań komunalnych;
 • lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków;
 • garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków;
 • zagospodarowania ternu z miejsami parkingowymi i drogami wewnętrznymi;
 • zieleni osiedlowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji.

Dodano: 16/01/2023

Konkursy

The Portugal Olive Guest House competition is run in partnership with the Verde family, tasking participants with presenting designs for a guest house to be constructed on their property. The guest...
Styczeń 23, 2023
Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego...
Styczeń 17, 2023

Wasze projekty

projekt pomieszczeń online
Zaprojektuj M wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania wnętrz. Nasz doświadcz...
Styczeń 14, 2023
Koncepcja dwukondyngnacyjnej willi zlokalizowanej nad jeziorem to projekt, który zakłada wpisanie...
Grudzień 2, 2022

Wasze realizacje

Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023
LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatyczn...
Styczeń 16, 2023
The international call for applications is open for the first-ever Biennale College Architettura,...
Styczeń 16, 2023