Wydarzenia architektoniczne Wrzesień 30, 2023

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2023

Typ: Konferencje i spotkania
Data od: 13/10/2023
Data do: 14/10/2023
Miasto: Kraków

Międzynarodowe Biennale Architektury (MBA) odbywa się w Krakowie cyklicznie od 1985 roku, stanowiąc za każdym razem niepowtarzalne forum spotkań oraz wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. W ramach MBA realizowane są konkursy, wystawy, prezentacje czy wykłady, stanowiące unikalną w tej części Europy atrakcję dla wszystkich zainteresowanych architekturą.

Współczesne miasto potrzebuje zmian. Pod pojęciem miasta rozumiemy tutaj grupę ludzi, a cechą immanentną ludzi jest ciągłe dążenie do zmian. Ich tempo i zasięg  dynamicznie rośnie na przestrzeni wieków.

Miasto to także struktura, a tę zmienia się inaczej: dłużej, trudniej, może dramatyczniej? Materia budowlana jest wszak dość trwała.

Pojawia się pewna „nierównoległość” zmian wynikająca z niejednorodności ich rytmów. Jest też w tych zmianach: mentalnych mieszkańców, a także fizycznych kształtu miasta – pewna cykliczność. To daje szansę powrotu do przestrzeni w mieście już zapisanych wcześniej, a przykrytych późniejszymi nawarstwieniami. Wcześniejsze przestrzenie są znane, przez co łatwiej akceptowane, a i tak odsłanianie przydaje im nowej jakości.

Proces erupcji skali miasta, dominacja infrastruktury (szczególnie samochodowej), realizowanej kosztem przytulności – spowodowały zatęsknienie do wcześniejszych modeli miasta, widocznych czy to w ikonografii, czy to w antropogenicznych złożach materialnych.

Nostalgia, ale też niedostatki jakości przestrzeni miasta współczesnego, każą skupiać się na walorach dotykających sensów istnienia miasta. A jednym z takich sensów jest spotykanie się ludzi. Pożądanym jest, aby tym spotkaniom dawać jak najwięcej okazji w przestrzeni miejskiej. Trzeba tworzyć miejsca kreowane od nowa, ale także odzyskiwać, odbudowywać miejsca te zagubione, odnalezione w pamięci, a obecne wcześniej w nakładających się warstwach budulca i skorupy ziemskiej.

Miejsca z kolei połączyć trzeba sprawnymi ścieżkami dostępu. Wspólnie tworzą one „przestrzeń między budynkami”, a składają się na nią drogi, ulice, skwery, place, parki. To w niej skupia się życie każdej aglomeracji — społeczne, gospodarcze, kulturalne, towarzyskie. A skoro zapisy takie już istnieją, to koniecznie należy je wykorzystać, odczytać,odszukać ich ślady ukryte w reliktach i odzyskać. Trzeba rozpocząć proces przywracania tych zapisów, reaktywować je i „uleczyć” miasto.

http://mba2023.sarp.krakow.pl/mbakrk2023/


Dodano: 30/09/2023

Konkursy

Participants are invited to submit innovative adaptive-reuse projects focused on the “Youth Union Summer Retreat” building in Ohrid, working on the recovery of this modern heritage left unused for...
Lipiec 22, 2024
Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024

Wasze projekty

architekt wnętrz poznań
Mieszkanie w Dąbrówce to idealne połączenie skromnej elegancji i naturalnego ciepła, które zachwy...
Lipiec 22, 2024
Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024