Wydarzenia architektoniczne Kwiecień 16, 2020

OTWARTY NABÓR DLA NAUKOWCÓW! ARTYŚCI ZAPRASZAJĄ NAUKOWCÓW DO SWOICH PRACOWNI!

Typ: Inne
Data od: 03/05/2020
Data do: 15/06/2020
Miasto: projekt międzynarodowy

#studiotopia #artandscience #sustainabledevelopment

  • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 3 MAJA 2020 DO 20.00

APLIKACJA: www.studiotopia.eu
STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozwoju Europy poprzez połączenie w jednym projekcie podejść charakterystycznych dla nauki i sztuki. Głównym celem projektu jest promocja i rozbudowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury a ośrodkami badawczymi, uniwersytetami, laboratoriami innowacji, twórcami i obywatelami Europy.
W ciągu siedemnastu miesięcy trwania STUDIOTOPII 13 artystom i 13 naukowcom stworzona zostanie wyjątkowa możliwość współpracy. Nasz program ma na celu zachęcenie naukowców do wymiany pomysłów, wiedzy i naukowej metodologii z międzynarodowymi artystami wizualnymi. Motorem współpracy będą spotkania w pracowniach artystów. Rezultaty, stworzone koncepcje i materiał zebrany podczas badań zostanie zaprezentowany w partnerskich instytucjach na terenie Europy.
Rezydencje mają na celu stworzenie, zarówno dla artysty, jak i dla naukowca możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem z międzynarodową publicznością, kuratorami, specjalistami z zakresu sztuk wizualnych oraz badaczami.
Zapraszamy naukowców, aby dołączyli do artystów w tej wizjonerskiej podróży i wspólnie zaproponowali rozwiązania globalnych wyzwań w ramach rezydencji opartych na równoprawnym partnerstwie.
Kto może aplikować?
- naukowcy z różnych krajów przebywający na terenie Europy (tylko podróże na terenie Europy będą finansowane),
- przedstawiciele różnych dziedzin nauki,
- aplikujący muszą być gotowi do odbycia przynajmniej 6 podróży w ramach rezydencji do miast na terenie Europy (lokalizacje zależą od miejsca pracy artysty)​,
- kluczowa jest chęć do dzielenia się wiedzą fachową i podjęcie krytycznej analizy co najmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju (SDG),
- transnarodowa współpraca będzie priorytetem,
- wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.
Harmonogram
- Zgłoszenia przyjmujemy od 10 marca do 3 maja do g. 20.00 CET
- 13 wybranych kandydatów zostanie poinformowanych o wynikach naboru nie później niż do 15 czerwca.
Program rezydencyjny rozpocznie się dwudniowym wydarzeniem/giełdą współpracy, które odbędzie się we wrześniu 2020 roku w Linzu/ Austria podczas Festiwalu ArsElectronica. (www.ars.electronica.art). Wszyscy wyłonieni w wyniku otwartego naboru kandydaci zostaną na nie zaproszeni, by spotkać się z artystami i stworzyć artystyczno-naukowe duety.
Program zakończy się na początku 2022 roku.
Zainteresowany/Zainteresowana? Więcej informacji o ofercie dla naukowców, artystach biorących udział w projekcie oraz szczegółowe wymagania dotyczące aplikacji oraz formularz na www.studiotopia.eu
STUDIOTOPIA to wspólne przedsięwzięcie ośmiu europejskich instytucji kultury: Center for Fine Arts (BOZAR) oraz GLUON w Brukseli, Ars Electronica w Linz, Cluj Cultural Centre w Kluż, ŁAŹNIA Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku, Onassis Cultural Centre w Atenach, Vrije Universiteit Amsterdam i Laboral w Gijon.​
STUDIOTOPIA proponuje szeroki program działań w instytucjach partnerskich: rezydencje, wystawy, wyskakujące laboratoria, warsztaty i rozmowy. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości oraz wspieranie kreatywnych i krytycznych refleksji na temat wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi obecnie nasze społeczeństwo
Projekt STUDIOTOPIA jest współfinansowany przez program Creative Europe Unii Europejskiej.
------------------------------------------------------------------
OPEN CALL
ARTISTS INVITE SCIENTISTS TO THEIR STUDIOS
DEADLINE: 3 MAY 2020 AT 8 P.M. CET
APLICATION: www.studiotopia.eu
#studiotopia #artandscience #sustainabledevelopment
STUDIOTOPIA is a creative journey addressing sustainable development across Europe through the converging views of art and science. This initiative aims to increase collaborations between cultural and research institutions, academia, innovation centres, creatives and European citizens.
In the course of almost two years, STUDIOTOPIA will offer 13 artists and 13 scientists a unique opportunity to collaborate together for a duration of seventeen months. Our residency programme aims to encourage scientists to exchange ideas, knowledge and methodologies with International visual artists while visiting their studios. Results, developed concepts, research material or artworks generated during STUDIOTOPIA residencies will be exhibited in partnering venues across Europe.
Residency aims to create opportunities for artists and scientists to share their expertise with wide international audiences, curators, art specialists and researchers.
We call upon scientists to join artists in this speculative journey and to propose tentative solutions to global challenges in a collaborative, non-hierarchical residency.
Who can apply?
- Any nationality is eligible; however, applicants must be EU residents. (Only European travels will be funded).
- Applicants from any scientific discipline are welcome to apply.
- Applicant must be willing to travel up to 6 times during the residency period, since residencies will take place in different European cities (depending on the location of artist’s studio).
- Motivation to share expertise and willingness to critically interrogate at least one of the Sustainable Development Goals (SDGs) are crucial.
- Transnational projects will be prioritized.
- Proficiency in English (working language). Timeline
- Call is open from 10th of March
- Application deadline 3rd of May 2020 (8.00 P.M. CET) - 13 selected candidates will be personally informed not later than 15th of June
The residency programme starts with a two-day matchmaking event in September 2020. All successful candidates will be invited to meet the artists and form working duos at the Ars Electronica Festival 9-13 September 2020 in Linz, Austria. Program runs until early 2022 Interested? More information about participating artists and how to submit your application can be found on www.studiotopia.eu
About STUDIOTOPIA
STUDIOTOPIA is an initiative that consists of eight European cultural institutions: Center for Fine Arts (BOZAR) and GLUON in Brussels, Ars Electronica in Linz, Cluj Cultural Centre in Cluj, Laznia Centre for Contemporary Art in Gdansk, Onassis Cultural Centre in Athens, Vrije Universiteit Amsterdam and Laboral in Gijon. Throughout the duration of this initiative (2019-2022), STUDIOTOPIA will propose a vast program of activities across the partnering institutions: residencies, exhibitions, pop-up labs, workshops and talks. The intention of this project is to raise awareness and foster creative and critical reflections about environmental challenges that our society is currently facing.
#studiotopia #artandscience #sustainabledevelopment
STUDIOTOPIA is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.


Dodano: 16/04/2020

Konkursy

Weź udział w międzynarodowym konkursie dla architektów: Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject.
Wrzesień 18, 2020
Ministerstwo Klimatu wspiera ekologiczne i proklimatyczne inwestycje. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski nagrodzimy najlepszą zrealizowaną inwestycję, która...
Wrzesień 17, 2020

Wasze projekty

Wizualizacje gotowego projektu domu jednorodzinnego. Projekt dostępny m.in. na https://www.extrad...
Sierpień 24, 2020
STODOŁA NA PRZESTRZAŁ Projekt domu jednorodzinnego w charakterze współczesnego domu wiejskiego -...
Sierpień 18, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

ilustracja: Kaja Kusztra
WARSZAWA W BUDOWIE rusza 2 października i potrwa do 17 stycznia 2021 roku. Składa się z dwóch rów...
Wrzesień 18, 2020
World Architecture Festival Goes Virtual in December, Returning as Live Event in June 2021.
Wrzesień 3, 2020