Polska i Świat

Styczeń 14, 2009

Biblioteka w Jaworznie

Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (woj. śląskie).
Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (woj. śląskie).

Nagroda I stopnia Ministra Infrastruktury 200b8w dziedzinie Architektury i Budownictwa
za zrealizowany projekt Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (woj. śląskie).

Nagroda przyznana została za zaprojektowanie biblioteki nawiązującej do historycznej zabudowy pierzei rynku i ulic sąsiadujących, wzorowo wkom ponowanej w otaczającą zabudowę, a w szczególności za: interesującą formę budynku, wynikającą z analiz terenu i istniejącej zieleni, niekonwencjonalną architekturę, nawiązującą do tradycji regionu, dużą elastyczność przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych.

Główna Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Zaprojektowana biblioteka uzupełnia pierzeję rynku i ul. Pocztowej w Jaworznie oraz zamyka główną oś kompozycyjną wyznaczoną przez kościół, dzięki czemu poprawia układ przestrzenny śródmieścia oraz zwiększa jego walory estetyczne i funkcjonalne.

Główna Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Nagrodę otrzymał zespół w składzie: WOJCIECH PODLESKI, IWONA NIESPOREK-ZWARYCZ, WIESŁAWA KOWALSKA, ROBERT SZOTA, ANDRZEJ SZOTA

-----------------------------------------

Nagroda Ministra Infrastruktury 2008 w dziedzinie Architektury i Budownictwa

W 2008 roku, w 53. edycji konkursu, spośród 41 zgłoszonych wniosków przyznano 14 nagród, w tym: 3 pierwszego, 4 drugiego oraz 7 trzeciego stopnia. Przeważały wyróżnienia, z zakresu architektury i budownictwa, wśród których znalazły się wszystkie nagrody pierwszego stopnia.

Podstawową zasadą konkursu jest nagradzanie prac zrealizowanych, wdrożonych, o sprawdzonych walorach użytkowych. Wyróżnione w tym roku dzieła zaspokajają potrzeby społeczne, rozsądnie godząc pro- porcje zabudowy do przestrzeni publicznej. Zachowanie tych proporcji nabiera szczegól- nego znaczenia w sytuacji rosnących potrzeb na mieszkania, autostrady, obwodnice miast, linie kolejowe, porty lotnicze. Mamy prawo oczekiwać zapewnienia pełnego programu społecznego w osiedlach mieszkaniowych, budowanych bez zawłaszczania przestrzeni .

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Tagi: Nagroda Ministra Infrastruktury architektura

Zobacz także

Domy jednorodzinne

Niewielki budynek jednorodzinny w nowoczesnej formie i tradycyjnych materiałach
Kwiecień 24, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Materiały budowlane

Folie Grzewcze ELEKTRA WoodTec2™ są gotowymi do układania elementami grzejnymi. Składają się z u...
Kwiecień 7, 2021
PRO-VENT MISTRAL
Centrale rekuperacyjne PRO-VENT MISTRAL to urządzenia nawiewno-wywiewne z wysokosprawnym odzyski...
Kwiecień 1, 2021

Konkursy

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie...
Maj 10, 2021
Celem konkursu jest promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzeń publiczną, wzmacniających odporność na zmiany klimatu i poprawiających jakość...
Maj 10, 2021