Polska i Świat

Luty 14, 2012

Koncepcja programowo-przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS
Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.


Naturalny krajobraz, flora oraz fauna doliny rzeki Supraśl stanowią niepodważalną wartość obszaru opracowania. Projekt nowego zagospodarowania zalewu oraz części brzegów rzeki ma na celu utrzymanie i emancypację charakterystyki topograficznej i przyrodniczej tego miejsca, zapewniając jednocześnie możliwość penetracji naturalnego środowiska oraz głębokiego doznania natury przez ludzi zamieszkujących bezpośrednie otoczenie jak i przyjezdnych.

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS

 

Koncepcja zagospodarowania.

W ramach stref wyznaczonych do zagospodarowania planuje się stworzenie bulwaru oraz parku a także miejsc dedykowanych funkcjom i aktywnością ludzkim: strefy rekreacji i wypoczynku, kulturalne, edukacyjne oraz w pewnym wąskim zakresie – konsumpcyjne. Planuje się również wzmocnienie i rozbudowanie założenia wypoczynkowego z kąpieliskiem w rejonie zalewu.


Kompozycja obszaru opracowania bazuje na kręgosłupie jakim jest rzeka. Wzdłuż wody płynnie wiją się - łącznie i rozłącznie, trakty komunikacji pieszej i rowerowej – opasają zalew i zarysowują podziały przestrzenne szerokiego południowego brzegu rzeki Supraśl.
Projektowane założenie można podzielić na kilka podstawowych grup, połączonych komunikacją: Trakt pieszy o szerokości umożliwiającej również dojazd w sytuacjach awaryjnych oraz ścieżkę rowerową.

Rzeka Supraśl


Obszar zalewu to koncepcje zagospodarowania przestrzeni skupiające się na letniej rekreacji i wykorzystaniu zalewu jako kąpieliska . Zlokalizowano tu: Plaże zielone i piaszczyste, liczne pomosty i przystanie umożliwiające cumowanie małych łódek i kajaków, naturalne zielone tereny rekreacyjne, boiska do siatkówki plażowej i badmintona a także obiekty kubaturowe (klub sportowy, pawilon restauracyjny i taras na wodzie, punkt gastronomiczny, toalety oraz magazyn kajaków i rowerów wodnych). Oprócz istniejącego na terenie zalewu basenu zlokalizowano również dodatkowy na przeciwległym brzegu. Wszystkie funkcje i strefy połączono bulwarem spacerowym i ścieżką rowerową. Obszar kąpieliska oddzielono od drogi białostockiej gęstym buforem z drzew liściastych i krzewów (uzupełniono istniejące nasadzenia w celu stworzenia zielonej ściany wydzielenia wizualnego i akustycznego).


Przed mostem, po wschodniej stronie ulicy Białostockiej mieści się strefa wejściowa bulwaru biegnącego w kierunku miejscowości Nowodworce. Wydzielono tu trawnik na planie trójkąta z dwóch stron oflankowanego szpalerem drzew. Na środku znajduje się dębowy pal stawiony na kamiennej misie – obelisk jest lapidarnym punktem startowym parku i bulwaru oraz stanowi ważny punkt przy wiedzie do miasta – Jest to w pewnym sensie brama miejska oraz brama bulwaru nad rzeką Supraśl. W dalszej części zagospodarowania mieści się park wielofunkcyjny, zawierający w sobie gro funkcji i możliwości (amfiteatr który zimą zmienia się w lodowisko, siłownia na otwartym powietrzu, bulodrom, ogród rzeźb – np. lokalnych wyrobów rękodzielniczych: drewnianych czy kamiennych, a także ławki, ażurowe drewniane altanki i grille stacjonarne dające możliwości piknikowania i biesiadowania. Na fragmencie nabrzeża wydzielono niewielkie wysepki dostępne poprzez wąskie drewniane kładki. Wysepki stanowią enklawy dzikiej roślinności związanej z podmokłymi terenami rzeki – różnego rodzaju trzciny i wysokie trawy.

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS
Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS

 

Duża wyspa została udostępniona przybyszom, poprzez drewniany mostek. Stworzono tu dwie strefy: jedna jest bardziej kameralna i zarośnięta bujnymi trzcinami i trawami, druga z kolei jest bardziej otwarta i przestrzenna - umożliwia spotkania towarzyskie nawet dla większych grup. Oddalając się od ulicy Białostockiej, wchodzimy głębiej w obszar nowego bulwaru. W strefach tych większa cześć terenu pokryta jest intensywnie rosnąca roślinnością, która jednak żyje w zaprogramowanych pasach czy też polach. Dobrane gatunki zostały przemieszane w sposób podkreślający planowość przestrzeni i jej rozmaity koloryt. Pośród zieleni mieszczą się kolejne atrakcje nowego zagospodarowania między innymi obiekty kubaturowe pozwalające skorzystać z toalety lub posilić się w niewielkich punktach gastronomicznych. Przy nap rzezu zlokalizowano także dwie drewniane wierze widokowe, dające wspaniały widok na w płaszczyznową i liniową kompozycję zarówno tą naturalnie kreowaną przez meandrującą i erodująca rzekę, jak również sztuczny krajobraz wprowadzony przez cywilizację człowieka. Innymi elementami wyposażenia funkcjonalnego bulwaru są strefy sportów ekstremalnych i miejskich: parkur, skate i bike park, niskie bouldery do wspinaczki w postaci głazów narzutowych, strefa wypoczynku rodzinnego z placem zabaw ( na osi ulicy Dwornej, dostępne bezpośrednio z miasta poprzez most).
W strefach A3 na północnym brzegu rzeki zaprojektowano niewielkie kameralne przestrzenie łączące zurbanizowaną tkankę miejską z wodą i przyrodą. Są to plaża przy ulicy Białostoskiej z nowym pomostem drewnianym, niewielkie ale atrakcyjne zejście do rzeki w obszarze centralnym oraz połączone z mostem prowadzącym przez rzekę na południowy brzeg, zagospodarowanie skrawka nabrzeża. Powstał tu taras z szerokim kaskadowym zejściem do linii wody.

Komunikacja


Wszystkie atrakcje i strefy został dobrze skomunikowane ( co zostało nadmienione w początkowej części opisu). Warto zaznaczyć, iż główna trasa bulwaru, znajdująca się najbliżej brzegu, została podniesiona (do wysokości 117,8). Powstał w ten sposób niewielki wał chroniący przed ewentualnym ponadprogramowy poniesionym poziomem wody w rzece.
Obszar jest dostępny dla przyjezdnych i mieszkańców Wasilkowa i okolic. W ramach możliwości zapewniono ograniczoną ilość miejsc parkingowych:
W północnej części strefy A1 – dojazd z ulicy Jurowieckiej, w strefie A3 przy ulicy Białostockiej oraz pomiędzy ulicami Dworną i Kryńską, a także kilka miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Białostockiej (przy strefie A2).
Obszar jest również dostępny poprzez komunikację miejską i międzymiastową.
Na terenie zalewu i bulwaru poruszać się można jedynie na pieszo lub korzystając z trasy rowerowej (rower, rolki itp.). Zapewniono dojazd kołowy w sytuacjach nagłych, awaryjnych, lub dojazd obsługowy dla odpowiednich służb (np. porządkowych)

Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS
Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS
Projekt zajął II miejsce w konkursie w konkursie architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl.
 Autorzy projektu: MUS ARCHITECTS

Zieleń


Szata roślinna obszaru opracowania bazuje na florze charakterystycznej dla strefy rzecznej oraz puszczy Knyszyńskiej. Większość przestrzeni wypełnia niska lub średnia zieleń. Miejscami występują grupy zieleni wysokiej. Południowa krawędź bulwaru została obsadzona zielenią wysoką flankująca całość nowego nabrzeża. Powstaje w ten sposób bufor, klamra, tło i przymknięcie przestrzeni szerokiego liniowego założenia kompozycyjnego – Bulwaru nad rzeką Supraśl w Wasilkowie. (...)


System informacji wizualnej

Identyfikacja wizualna jest niezbędnym środkiem skutecznego budowania świadomości u odbiorcy oraz komunikacji w przestrzeni projektowanej. Tabliczki i słupki informacyjne zawierające podstawowe informacje orientacyjne, takie jak kierunki, odległości czy nazwa miejsca oraz tabliczki uzupełniające – dające możliwość poszerzenia wiedzy stanowią niezbędny i prosty sposób wzbogacenia aranżacji obszaru projektowanego. Bulwar został wyposażony w spójny system komunikacji i informacji wizualnej.

MUS ARCHITECTS

 (musarch.pl)

Skład zespołu

  • Adam Zwierzyński

  • Anna Porębska

Tagi: zagospodarowanie przestrzeni architektura urbanistyka

Domy jednorodzinne

si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023
Pomysł na projekt domu odpornego na zmiany klimatyczne był inspirowany licznymi klęskami żywiołow...
Sierpień 22, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Materiały budowlane

FAKRO - okna do dachów płaskich
Naturalne światło jest niezbędne dla naszego zdrowia. Dzięki oknom do dachów płaskich można dośw...
Październik 9, 2023
FAKRO - okna do dachów płaskich
Naturalne światło jest niezbędne dla naszego zdrowia. Dzięki oknom do dachów płaskich można dośw...
Październik 9, 2023

Konkursy

The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023
Friendship Hospital w Bangladeszu - laurea nagrody w 2021 roku | autorzy: Khashef Chowdury/URBANA
The Royal Institute of British Architects (RIBA) has today (24 October 2023) launched the search for the world’s most transformative building.
Październik 24, 2023