Polska i Świat

Czerwiec 7, 2010

Plac Trzech Krzyży w Warszawie - wyniki konkursu

I nagroda w konkursie na przebudowę Placu Trzech Krzyży w Warszawie - projekt Janusza Klikowicza
I nagroda w konkursie na przebudowę Placu Trzech Krzyży w Warszawie - projekt Janusza Klikowicza

Celem konkursu było uzyskanie wysokiej jakości koncepcji odnowienia i przebudowy przestrzeni Placu Trzech Krzyży w Warszawie. I nagrodę zdobył Janusz Klikowicz za jednoznaczne i czytelne rozwiązanie, trafnie definiujące formę i charakter placu i Traktu Królewskiego.

Obecnie centrotwórczy potencjał Placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i turystycznych walorów.Kryteria konkursu

Jako ważne kryteria konkursowe wymieniono przede wszystkim spójność przyszłego placu zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia jaki i rewitalizowanego Traktu Królewskiego.

Natomiast aspekcie technicznym istotne było uzyskanie takich rozwiązań projektowych odnośnie ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie mógł przekroczyć kwoty 16 milionów złotych netto. Podana kwota nie obejmie kosztów realizacji parkingu podziemnego.

I Nagroda - Janusz Klikowicz
Praca zdobyła nagrodę przede wszystkim za jednoznaczne i czytelne rozwiązanie, trafnie definiujące formę i charakter placu i Traktu Królewskiego.

Opis autorski

Koncepcja

Zamiana węzła komunikacyjnego, którym jest dzisiaj plac trzech krzyży, w którym przestrzeń podporządkowana jest rozwiązaniom komunikacji samochodowej na plac miejski w istniejącej tkance historycznej leżącej na trakcie królewskim, podporządkowany ruchowi pieszemu i przekształcenie go w atrakcyjną turystycznie przestrzeń tworzącą miejsce spotkań i miejsce centrotwórcze.
Stworzenie przestrzeni klasycznego placu miejskiego adekwatnego do historycznej lokalizacji i już zrealizowanych fragmentów Traktu Królewskiego

Rozwiązania kompozycyjne

• Geometria placu określona jest przez istniejącą zabudowę. punktem dominującym placu jest istniejący kościół usytuowany centralnie na placu

• Założeniem projektu jest podkreślenie monumentalnego podłużnego placu z dominującą bryłą kościoła oraz stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej osobom pieszym

• Projekt podkreśla przechodzące przez plac historyczne osie ul. Brackiej, oraz Al. Ujazdowskich.

Układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny, projekt: Janusz Klikowicz

Układ uliczny
• Ruch kołowy odbywa się po obwodzie placu, połaczenie ulicy Nowy Świat z Alejami Ujazdowskimi odbywa się przy pomocy 2 jezdni, posiadających po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, jezdnie są rozdzielone i znajdują się po obu stronach placu.
• Zaproponowany układ ulic zapewnia dojazd do wszystkich budynków znajdujących się na placu.
• Historyczny fragment ulicy Brackiej Zostaje zamieniony na ciąg pieszo-jezdny i podkreślony poprzez zmianę wykończenia powierzchni placu oraz oświetlenie wbudowane w powierzchnie placu.
• Historyczny fragmeny Alei UJazdowskich zostaje podkreślony poprzez zmianęwykończenia powierzchni placu oraz oświetlenie wbudowane w powierzchnie placu.

Transport zbiorowy
• Dodatkowo po obwodzie placu zaprojektowano odzielny trzeci pas ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (bus pas). 
Przystanki autobusowe znajdują się po stronie wschodniej i zachodniej.

Parkowanie pojazdów na placu
Wzdłuż jezdni wschodniej i zachodniej placu zaprojektowano po obu stronach pasy postojowe umożliwiające swobodne i zmienne w czasie wytyczanie miejsc postojowych dla pojazdów uprzywilejowanych, niepełnosprawnych oraz miejsca do krótkotrwałego parkowania , pasy te będą również wykorzystywane jako strefa zaplecza dla standów rozmieszczanych okazjonalnie na placu. Dodatkowa strefa do krótkotrwałego parkowania znajduje się na placu przed wejściem do kościoła oraz przed budynkiem ministerstwa.

Ścieżka rowerowa
Ruch rowerowy w obrębie placu odbywa się po wydzielonym pasie (bus pas) , parkinki rowerowe zlokalizowane są w strefach pasów postojowych.

Ruch pieszy

Ruch pieszy odbywa się po całym placu

Zieleń

Schemat nasadzeń zieleni, projekt: Janusz Klikowicz

Szpalery kasztanowców - jednym z głównych elementów podkreślających rangę placu są dwa szpalery po 30 kasztanowców formowanych wzdłuż dłuższych boków placunasadzenia do gruntu wykonanę są z drzew o wysokości 6 m, projekt przewiduje wykonanie systemu automatycznego nawadnia

Zagajnik - u wylotu ulicy Brackiej zaprojektowano rozmieszczenie 16 akacjowców o wysokości 4 m. Ze względu na projektowany w tej strefie parking podziemny nasadzenia wykonane są do doni.

Klomby - w częsci północnej i południowej na zamknięciu placu przewidziano klomby z roślinami zimozielonymi. Na klombach przewidziano nasadzenia do gruntu z cisów formowanych. Projekt przewiduje wykonanie systemu automatycznego nawadni.

Klomb przu pomniku i krzyżach wykonany jest jako nasadzenie do gruntu wykonywane z kwiatów sezonowyc. Projekt przewiduje wykonanie systemu automatycznego nawadnia.

Donice - kwietniki z nasadzeniami z kwiatów sezonowych zlokalizowane zostały przy lampach wzdłuż jezdni wschodniej i zachodniej po obu stonach jezdni.

Mała architektura - wyposażenie placu

Mała architektura - rozmieszczenie elementów, projekt: Janusz Klikowicz

Oświetlenie
Oświetlenie placu odbywa się za pomocą latarń „pastorałek„ zlokalizowanych po obu stronach projektowanych na placu jezdni.
Iluminacja nocna.

• Projekt przewiduje iluminację budynku kościoła, pomnika i krzyży oraz fontanny po stronie połudnowej.
• Elementy oświetleniowe podkreślające osie kompozycyjn.
• Projekt przewiduje oświetlenie w posadzce podkreślające oś Al.Ujazdowskich, oraz oś ulicy Brackiej.

Fontanna
Zlokalizowana w strefie klombów w częsci południowej zamykajaca perspektywę Al. Ujazdowskich.

Ogródki gastronomiczne - ogródki sezonowe zostały zaprojektowane w części północnej placu w pobliżu istniejących punktów restauracyjnych, zarówno na chodnikach przed budynkami jak i na samym placu (w jego części północnej).

Meble miejskie - ławki, kioski, wiaty, donice,,,, identyczne ze standardem przyjetym dla rozwiązań podczas odnowienia ul. Krakowskie Przedmieście oraz Al. Ujazdowskie.

Garaż podziemny - zlokalizowany w części północno wschodniej trzykondygnacyjny parking podziemny liczący ok. 280 miejsc ( w tym 12 dla niepełnosprawnych) na czas realizacji parkingu podziemnego ruch Al. Ujazdowskie – Nowy Świat odbywać się będzie jezdnią wschodnią.(...)

Linia metra - projekt przewiduje możliwość lokalizacji przystanku lini metra pod południową częścią placu

 

 

Koncepcja przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie - I nagroda - Janusz Klikowicz z Warszawy

Koncepcja przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie - I nagroda - Janusz Klikowicz z Warszawy

makieta, projekt: Janusz Klikowicz

II Nagroda - Dawos (Krzysztof Domaradzki z zespołem)
Praca zdobyła nagrodę przede wszystkim za jednoznaczność koncepcji zakładającej strefowanie funkcjonalne placu przy ujednoliceniu form małej architektury.

Wyróżnienia:
- Marek Rytych z zespołem - za odważną próbę swobodnego rozwiązania układu komunikacyjnego pozwalającą na zróżnicowane użytkowanie przestrzeni placu.
- +48 Grupa Projektowa - za interesująca koncepcję budowy zielonej nawy w przestrzeni placu.
- Aleksander Chylak, Maciej Czeredys z zespołem - za interesujący pomysł organizacji trzech wysp w przestrzeni placu budujących jego nową tożsamość.
- Agnieszka Kobus z zespołem - za interesującą kompozycję placu i wrzecionowatej geometrii

W konkursie ogłoszonym przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zostało złożonych 48 prac. Wszystkie prace można oglądać w holu głównym Centrum Bankowo-Finansowego (ul. Nowy Świat 6/12). Wystawa potrwa do 10 czerwca 2010.

Źródło: Urząd Miasta Warszawy

Tagi: Plac Trzech Krzyży przebudowa Warszawa architektura urbanistyka konkurs

Komentarze

bez rewelacji:(

Dodano: Środa, 09 Czerwiec 2010, 10:15, Autor: gosc

tak wszystko zrobione typowo, niczym nie zaskakuje. Jak zwykle zastana rzeczywistosc:( Czy na prawdę realizacja takie projektu spełni założenie centrotwórczej przestrzeni?

Jakieś opinie?

Domy jednorodzinne

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Materiały budowlane

Personalizacja i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb, stają się kluczowymi elementa...
Lipiec 19, 2024
Personalizacja i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb, stają się kluczowymi elementa...
Lipiec 19, 2024

Konkursy

Participants are invited to submit innovative adaptive-reuse projects focused on the “Youth Union Summer Retreat” building in Ohrid, working on the recovery of this modern heritage left unused for...
Lipiec 22, 2024
Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024