Polska i Świat

Marzec 3, 2009

Sala dla szkoły muzycznej

Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński
Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński

Prezentujemy zwycięski projekt sali wielofunkcyjnej dla szkoły Muzycznej w Żaganiu. Autorem projektu jest pracowania: Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński.

widok z zewnątrz

Budulec, materiał, kolor

Kolorystyka budynku, nie tylko cegły – w dużej mierze nawiązuje do zabudowań zespołu – mamy tutaj dachówkę na dachu, szereg elementów w kolorze naturalnego, szarego metalu – takich samych jak obróbki blacharskie,
balustrady itd.

widok z zewnątrz

Układ funkcjonalny
Część wschodnia budynku stanowi zaplecze dla widowni – znajdują się tutaj szatnie dla występujących, osobiste garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe oraz w razie potrzeby zaplecze dla kawiarni – w zalżności od przyjętego w projekcie zakresu serwowanego menu.

Panta Rhei

Sala z widownią – serce budynku zaprojektowana jest w taki sposób, aby mogła pełnić różne funkcje, w tym przede wszystkim salę koncertową. Salę zaprojektowano jako nowoczesną w formie – ukształtowanej głównie przez odpowiednie ustroje akustyczne zainstalowane na ścianach bocznych i suficie.

W sali przewżającym materiałem jest drewno w żółto pomarańczowym, ciepłym kolorze, niektóre elementy ustrojów akustycznych mogą być też wykonane z innych materiałów np. – kotary o regulowanej wielkości pozwalające w określonym zakresie na zmianę parametrów akustycznych pomieszczenia.

Nad górnym gankiem widowni zaprojektowano pomieszczenie techniczne operatora – mające zastosowanie w przypadku wyświetlania obrazów – kino, prezentacje, spektakle typu światło i dźwięk itp.(...)

Wszystkie części budynku zostały zaprojektowane jako dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywa się wprost z terenu – za pośrednictwem niewielkiej pochylni

Sala wielofunkcyjna dla szkoły muzycznej w Żaganiu

Akustyka
Dla projektowanej sali wielofunkcyjnej założono spełnienie wysokich standardów akustycznych ze względu na następujące funkcje: sala koncertowa, sala widowiskowa, sala kinowa, sala teatralna.

sala koncertowa

Ze względu na różne wymagania w zakresie akustyki wnętrz stawiane pomieszczeniom dla każdej z wymaganych funkcji osobno, w projektowanej sali określono indywidualne wartości zalecane dla parametrów akustycznych. W szczególności:

  • Przyjęto wymaganą wartość czasu pogłosu dla częstotliwości z zakresu 500Hz¸2kHz T » 1 s,
  • zrozumiałość mowy STI ³ 0.75 przy zastosowaniu nagłośnienia oraz STI ³ 0.6 bez nagłośnienia,
  • wyrazistość dźwięku C50 ³ -1 dB (przy braku nagłośnienia).
  • przyjęto, że dla wszystkich funkcji, dla których nie stosuje się nagłośnienia, opóźnienie pierwszego odbicia nie przekroczy wartości ITDG £ 30 ms.

sala koncertowa

Wysoki standard akustyczny sali wielofunkcyjnej zostanie osiągnięty dzięki następującym rozwiązaniom:

  • Zapewnienie wysokiej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych Sali w stopniu gwarantującym poziom zakłóceń zewnętrznych poniżej krzywej NR=20 (w przybliżeniu LA < 30 dBA)
  • Właściwą izolację akustyczną (zarówno dla dźwięków powietrznych jak i drgań) Sali od urządzeń wyposżenia technicznego budynku.
  • Wysokie rozproszenie dźwięku przez zastosowanie ustrojów rozpraszających na ścianach bocznych i poniżej sufitu widowni.
  • Optymalny dobór chłonności akustycznej sali przez zastosowanie szczelinowych ustrojów dźwiękochłonnych na ścianach bocznych widowni oraz ustrojów szerokopasmowych w obszarach wymagających silnego wytłumienia niepożądanych odbić dźwięku.

Ustroje szczelinowe oraz ustroje akustyczne zastosowane na suficie będą posiadały zróźnicowaną chłonność akustyczną w zalżności od odległości od sceny/estrady:

  • Zastosowanie ekranów akustycznych kierujących dźwięk żyteczny w stronę widowni. Ekrany te przewidziano w obszarach nad sceną/estradą, nad fosą orkiestrową oraz w kieszeni sceny (ściany boczne i ściana tylna)
  • Zapewnienie dobrej słyszalności i optymalnego rozproszenia dźwięku wewnątrz fosy orkiestrowej przez odpowiednie rozmieszczenie w jej obrębie materiałów kierujących i rozpraszających dźwięk.

sala koncertowa

Konstrukcja
Budynek sali wielofunkcyjnej projektuje się w konstrukcji tradycyjnej – część środkowa zawierająca salę z widownią – w konstrukcji murowanej, natomiast część zewnętrzną w konstrukcji stalowej.
Główne elementy konstrukcyjne sali to ramy żelbetowe o rozpiętości 18,0 m ułożone poprzecznie do kierunku sali w rozstawie głównym 6,0 m. Ramy oparte będą na ścianach i zaprojektowanych w nich trzpieniach żelbetowych
posiadających odpowiednie stopy fundamentowe. Stropy w budynku projektuje się jako masywne, żelbetowe – zapewniające odpowiednią ochronę akustyczną od zewnątrz.
Osobnym tematem będzie fundamentowanie w pobliżu muru okalającego teren – zadaniem projektu będzie znalezienie metody gwarantującej nienaruszalność zabytkowej substancji muru z jednoczesnym pozostawieniem możliwości wykonania fundamentów na odpowiedniej głębokości i o odpowiednich gabarytach.

W konstrukcji przewiduje się odpowiednie oddylatowanie części związanej z salą od pozostałych części budynku dla zapewnienia odizolowania od wszelkich źródeł hałasu i drgań – zarówno pochodzących z zewnątrz jak i mających swoje źródło w urządzeniach technicznych takich jak widny, wentylatorownie i inne.

widok z zewnątrz

Pracownia: Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński

Skład zespołu, który opracował projekt konkursowy na Salę Wielofunkcyjną w Żaganiu:

architekt prowadzący: Michał Lewiński

arch. Ewa Helt
arch. Katarzyna Porowska - Grabowska
arch. Renata Sarnot

Źródło: Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński

Tagi: sala koncertowa architektura

Komentarze

potworek

Dodano: Sobota, 07 Marzec 2009, 16:36, Autor: jaa

koszmarek

Domy jednorodzinne

Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024
Projekt Willa Biała Magnolia to kolejna próba zmiany zastanego porządku rzeczy na krakowskiej dzi...
Luty 28, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Materiały budowlane

Wygląd biura ma ogromny wpływ na atmosferę pracy. To, na jaką kolorystykę postawisz i jakie mebl...
Marzec 12, 2024
Źródło www.in360.pl
Umywalka wisząca to kwintesencja nowoczesności i funkcjonalności, idealna do każdej łazienki. Je...
Marzec 11, 2024

Konkursy

In this competition, we invite architects, designers, and dreamers to imagine the future of art as influenced and created by artificial intelligence. The challenge is to conceptualize what an AI ar...
Marzec 11, 2024
Instytut Wzornictwa Przemysłowego prezentuje wyjątkowe wyzwanie dla młodych kreatywnych umysłów – konkurs Young Design 2024 pod hasłem „REsponsibility – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE”
Marzec 4, 2024