Polska i Świat

Czerwiec 3, 2024

Teatr Lalek Banialuka - wyniki konkursu

Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia

Prezentujemy wyniki Konkursu SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. „Zieloną Biblioteką" w Bielsku-Białej.

Tak Maciej Zuber, Prezes Oddziału SARP w Bielsku-Białej, skomentował wyniki konkursu: Cieszymy się, że konkurs wzbudził tak duże zainteresowanie. Przeszło 30 prac nadesłanych z kraju i zagranicy, cechował wysoki poziom i profesjonalne podejście zespołów projektowych. Liczymy, że nowy gmach, ze swoją współczesną architekturą, stanie się ważną wizytówką miasta. To między innymi dzięki wyjątkowej architekturze Bielsko-Biała jest obecnie jednym z czterech miast, które zakwalifikowały się do drugiego etapu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Był to też kolejny, z sukcesem przeprowadzony przez nasz oddział SARP konkurs dla Miasta Bielska-Biała, które dostrzega, że właśnie konkursy architektoniczne są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla zamawiającego pod względem jakości otrzymanych rozwiązań niż przetargi.

  

Pierwsza nagroda - pracownia P2PA z Wrocławia

Sąd konkursowy uznał pracę za najlepiej spełniającą wymogi Zamawiającego, określone w regulaminie konkursu. Za szczególnie wartościowe uznano:

 • profesjonalne podejście zespołu projektowego,
 • trafne decyzje funkcjonalno-przestrzenne w skali urbanistycznej w odniesieniu do zadanego programu, istniejących uwarunkowań i kontekstu otoczenia,
 • ukształtowanie przestrzeni publicznej - placu, właściwe powiązanie go z przystankiem kolejowym, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości zachowania istniejącej funkcji targowej w dotychczasowej lokalizacji, dobre powiązanie komunikacji na linii parking podziemny-hall główny, zapewniające wysoki komfort użytkowania, właściwe rozwiązanie obsługi i powiązań komunikacji,
 • rozwiązania architektoniczne o ponadczasowym charakterze, na które składają się kompozycja, kształtowanie brył i elewacji oraz czytelna hierarchia wejść,
 • właściwy, spełniający oczekiwania Zamawiającego podział inwestycji teatru i biblioteki na dwabudynki, co zapewni im zachowanie niezależności organizacyjnej i tożsamości odrębnych placówek kultury,
 • właściwe rozwiązanie funkcji, polegające w szczególności na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania technologii teatru oraz czytelny układ komunikacyjny zarówno zaplecza jak i części przeznaczonej dla widza, w tym multifunkcjonalne foyer, które stwarza szansę na wykreowanie przestrzeni o unikalnym, rozpoznawalnym charakterze.
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 1 nagroda w konkursie | autor: pracownia P2PA z Wrocławia

Druga nagroda - pracownia HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia

Drugą Nagrodę przyznano za:

 • prawidłowe i harmonijne ukształtowanie całości założenia,
 • prawidłową technologię teatru oraz biblioteki świadczące o dobrym warsztacie projektanta,
 • bardzo dobre rozwiązania kompozycyjne w zakresie ukształtowania brył obiektów oraz elewacji, prezentujące wysoką jakość architektury, w tym za interesujące, czytelne nawiązanie do stylistyki kurtyny teatralnej.

Zastrzeżenia jury budzi lokalizacja targowiska łącznie ze sceną letnią w przestrzeni wspólnej między budynkami w sąsiedztwie parkingu, co uznano za decyzje nietrafną, mogącą powodować niepożądane kolizje. Za nietrafną decyzję funkcjonalną i przestrzenną uznano również zlokalizowanie i wyeksponowanie przed frontem zabudowy parkingu naziemnego (wzdłuż ul. Broniewskiego).

Teatr Lalek Banialuka - 2 nagroda w konkursie | autor: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 2 nagroda w konkursie | autor: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 2 nagroda w konkursie | autor: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 2 nagroda w konkursie | autor: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia
Teatr Lalek Banialuka - 2 nagroda w konkursie | autor: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI z Wrocławia

Trzecia nagroda - pracownia  PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy

Trzecia Nagrodę przyznano za:

 • prawidłowe, wyważone określenie skali obiektu i spójnie zaaranżowaną przestrzeń wspólną,
 • koncepcję architektoniczną teatru i biblioteki stawiającą na integrację funkcjonalności, komfortu użytkowania i estetyki oraz wartościową próbę wykreowania miejsca, które będzie inspirować i edukować,
 • lokalizację letniej sceny pomiędzy teatrem i biblioteką oraz prawidłową, trafną pod względem funkcjonalnym lokalizację placu targowego.

Zastrzeżenia jury budzi zaproponowana architektura budynków - systemowa i minimalistyczna, jednak schematyczna, co uniemożliwiłoby indywidualizację i identyfikację ważnych obiektów funkcji kultury - teatru i biblioteki - jako placówek kultury o dużym znaczeniu dla kompozycji miasta.

Skład projektowego zespołu autorskiego:

 • Autor: Katarzyna Głażewska,
 • Współautorzy: Joanna Polak, Krzysztof Bagiński, Martyna Skóra-Barnawal
 • Członek Zespołu Projektowego: Emilia Oniszczuk
Teatr Lalek Banialuka - 3 nagroda w konkursie | autor: pracownia PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy
Teatr Lalek Banialuka - 3 nagroda w konkursie | autor: pracownia PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy
Teatr Lalek Banialuka - 3 nagroda w konkursie | autor: pracownia PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy
Teatr Lalek Banialuka - 3 nagroda w konkursie | autor: pracownia PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy
Teatr Lalek Banialuka - 3 nagroda w konkursie | autor: pracownia PLUS3-ARCHITEKCI z Warszawy

Tagi: Teatr Lalek Banialuka wyniki konkursu konkurs architektoniczny

Domy jednorodzinne

Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024
Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Materiały budowlane

Źródło: unsplash.com
Pielęgnacja trawnika to wyzwanie, na które składa się wiele elementów, w tym walka z niepożądany...
Czerwiec 3, 2024
Nie od dziś światło dzienne wykorzystywane jest w architekturze i sztuce. Jego umiejętne zastoso...
Czerwiec 3, 2024

Konkursy

Nurten Aksugür Best Concept Communication (BCC) is a competition designed for all Interior Architecture students around the world. Its aim is to support the students studying in the field of Interi...
Czerwiec 10, 2024
For the last five years, Study Architecture has put out a call to architecture school faculty from around the world to nominate graduating students whose work exemplifies excellence in architectura...
Czerwiec 10, 2024