Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchniami usługowymi i biurowymi, Wrocław

1
Średnia ocen:
Oceń projekt:
Charakter: Domy wielorodzinne, osiedla

Galeria

2
3
4
5
6

Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z powierzchnia usługową oraz biurową wraz z garażami podziemnymi przewidzianego do realizacji przy ul. Opolskiej 39 / róg ul. Głubczyckiej we Wrocławiu. Przedmiotem inwestycji jest zespół zabudowy wielofunkcyjnej średniej klasy zaprojektowany w obrębie istniejącej zabudowy głównie mieszkaniowej wielorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zespołu mieszkaniowego stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana wzdłuż ulicy Opolska, powstała w pierwszej połowie XX wieku, nie podlegająca w ostatnich latach pracom remontowo – konserwacyjnym przez co jej stan określić można jako zły. W bezpośrednim otoczenie projektowanej zabudowy zlokalizowane są ponadto budynki mieszkaniowe wielorodzinne powstałe w przeciągu ostatnich 10 lat, ich stylistyka jest zróżnicowana i nie posiada jednolitego charakteru. Zadaniem projektu było stworzenie nowego wizerunku kwartału zabudowy zlokalizowanego w tak różnym otoczeniu przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznego środowiska mieszkalnego z usługami towarzyszącymi. Oszczędna, jednorodna architektura projektowanych obiektów uzupełniona zorganizowanym terenem ma za zadanie podkreślić jednorodność kwartału. Elewacje w jednorodnych podziałach zwieńczone wycofanymi ostatnimi kondygnacjami definiującymi rysunek gzymsu pozwoliły na uzyskanie nowoczesnej, dynamicznej architektury, która podkreśli miejski charakter założenia. Jednocześnie projektowany zespół zachowuje skalę istniejących obiektów, wydzielenie przestrzenne pięciu wolnostojących budynków pozwoliło na uniknięcie dużej intensywności zabudowy tak widocznej w przypadku zabudowy sąsiadującej stworzonej głównie przez wielko kubaturowe obiekty. Zespół zabudowy zaprojektowany w jednorodnej stylistyce posiadać będzie detale i rozwiązania decydujące o charakterze obiektu. W narożniku kwartału przy skrzyżowaniu ulic Opolska i Głubczycka zaprojektowany budynek wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje o wertykalnym układzie podkreślonym wycofaniem drugiej kondygnacji. Poziom usługowo – handlowy podkreślono dużymi szkleniami charakterystycznych witryn w systemie stolarki aluminiowej. Drugi towarzyszący obiekt wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje już mniej rozbudowane, ale nawiązujace stylistycznie do budynku pierwszego. Zaprojektowane pod budynkami parkingi podziemne wyniesione nad poziom terenu zostały w projekcie wykorzystane dla uporządkowania ruchu w obrębie powierzchni usługowo – handlowych i wydzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego i stworzenia interesującego pasażu pieszego będącego jednocześnie miejscem spotkań. W kwartale wydzielono trzy strefy zabudowy: pierwsza zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Opolskiej i Głubczyckiej o charakterze zabudowy wielofunkcyjnej stanowiącej przesłonę dla dalszej zabudowy mieszkaniowej, w głębi wydzielono strefę parkingu naziemnego z zielenią rekreacyjną, a za nią zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tworzącą przyjazną przestrzeń z wydzielonymi miejscami wspólnymi i terenami zielonymi zaprojektowanymi na dachu podziemnego parkingu. Zaprojektowana droga wewnętrzna przebiegać będzie w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, co podkreślać będzie bezpieczeństwo zaprojektowanego zespołu.

http://www.majchrzakpp.com.pl/index.php?p=proj&id=33
Dodano: 20/08/2015

Zobacz publikacje tego użytkownika:

Projekty domów:

House 27.1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 19, 2015
http://dompp.pl/projekt-domu-house-27,108.html
House X_06.1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 19, 2015
http://dompp.pl/projekt-domu-house-x-06,125.html
house 11.1.1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 19, 2015
http://dompp.pl/projekt-domu-house-11-1,122.html
House 17/17.1.1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 19, 2015
House 17 - dach spadzisty: http://dompp.pl/projekt-domu-house-17,51.html House 17.1 - dach płaski: http://dompp.pl/projekt-domu-house-17-1,84...
House X_07.1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 19, 2015
http://dompp.pl/projekt-domu-house-x-07,126.html
1

Projekty domów jednorodzinnych

Sierpień 20, 2015
http://dompp.pl/projekt-domu-house-x03,124.html
http://dompp.pl/projekt-domu-house-26,129.html

Projekty domów jednorodzinnych

Wrzesień 28, 2015
House 26 - nowość na www.dompp.pl http://dompp.pl/projekt-domu-house-26,129.html
House x11 - nowy projekt w trakcie realizacji w Markach pod Warszawą, wkrótce na stronie http://dompp.pl zdjęcia z realizacji i szczegóły projektu.

Projekty domów jednorodzinnych

Kwiecień 18, 2016
Więcej informacji o projekcie : http://dompp.pl/projekt-domu-house-x41,134.html
House x12, DomPP.pl

Projekty domów jednorodzinnych

Kwiecień 25, 2016
http://dompp.pl/projekt-domu-house-x12,135.html

Inne projekty:

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowany w okolicy ul. Kościelnej w Łomiankach Dolnych, w obszarze zabu...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku produkcyjnego branży spożywczej z powierzchnią biurową, zapleczem socjalnym, budynkiem wielofukcyjnym ze...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Projekt remontu westybułu, ciągów pieszych oraz wybranych pomieszczeń, w tym Sali Senatu w budynku głównym Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławi...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Główną ideą projektu było połączenie starego budynku z nowoprojektowanym w taki sposób aby tworzyły one spójną całość. W tym celu podzielono prosto...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
W celu opracowania przeprowadzono analizę maksymalnego wykorzystania potencjału działki przy ścisłym uwzględnieniu lokalizacji w jej centralnej czę...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Projekt kameralnego osiedla mieszkaniowego. Zespół mieszkaniowy zaprojektowano w Wiśle w obrębie otaczającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Koncepcja architektoniczna zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym standardzie przewidzianej do realizacji w Wiśle. Projekt był próbą stworzenia nowo...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Prezentowana koncepcja architektoniczna zakłada realizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego jako uzupełnienie pierzei ul. Żeromskiego we Wrocł...
1

Pozostałe projekty

Sierpień 20, 2015
Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z powierzchnia usługową oraz biurową wraz z garażami podziemnymi przewidzian...

Domy jednorodzinne

Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024
Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Materiały budowlane

Naturalne światło jest niezbędne dla naszego zdrowia. Dzięki oknom do dachów płaskich można dośw...
Kwiecień 29, 2024
Okna INNOVIEW powstały z połączenia drewna i aluminium. Z kompozycji materiałów, która tworzy wy...
Kwiecień 29, 2024

Konkursy

Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centr...
Maj 15, 2024
Europe 40 Under 40® is an annual awards program that celebrates the next new talented generation of European architects and designers. The program is directed to support new and emerging design tal...
Maj 8, 2024