Aktualności

Lipiec 5, 2019

Architektura - Literatura

Wraz z wydawnictwem PWN mamy do rozdania książki. Zaprezentuj swój projekt lub realizację i odbierz książkę.

Aby otrzymać książkę:

1. Zaprezentuj swój projekt lub realizację na łamach www.architektura.info. Aby to zrobić należy zarejestrować się w serwisie: https://architektura.info/user/login i w katalogach Wasze projekty, Wasze realizacje lub Architektura krajobrazu dodać swoje prace. Prezentacja powinna zawierać: opis projektu, minimum 5 ilustracji (wizualizacje, rysunki techniczne, ect)

2. Zaprezentuj Pracownię lub siebie jako Freelancera w odpowiednim katalogu.

3. Wyślij e-mail na adres: [email protected] zwierający następujące elementy:

  1. linki do opublikowanego projektu/realizacji
  2. link do prezentacji Pracowni/profilu Freelance
  3. informację jaką książką jesteś zainteresowana/-any.
  4. adres korespondencyjny, na który mamy wysłać książkę

4. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Do wyboru mamy:

Nanomateriały w architekturze i budownictwie

Nanomateriały są tematem intensywnie rozwijanym przez ubiegłe dwie dekady w obszarze inżynierii materiałowej i są kamieniem milowym nanonauki i nanotechnologii. Materiały w nanoskali to seria substancji i związków określonych struktur, w których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy  niż 100 nm. Postęp technologiczny oraz znaczące wyniki naukowe i wdrożeniowe w informatyce, inżynierii komputerowej, nanotechnologii i inżynierii genetycznej, umożliwiają realizację nowych wyzwań w stosunku do architektury i budownictwa przyszłości. Ciągła i szybka ewolucja nanotechnologii wychodzi naprzeciw  oczekiwaniom specjalistów na radykalne zmiany dotychczasowego środowiska i życia społeczeństw, nowe podejścia do architektury i budownictwa związane z naturą, naturalnymi zasadami i różnymi formami przyrody ożywionej.

W książce autorzy przedstawiają zasadnicze aspekty odnoszące się do nanoarchitektury, jej zadań, perspektyw rozwoju  i efektów wdrożeń nanomateriałów.  Omawiają także ostatnie zmiany dokonane w tym zakresie przez wiodące na świecie grupy badawcze. Prezentują przy tym różne klasy stosowanych nanomateriałów oraz nanokompozytów. W książce wskazano również ryzyka, z którymi należy liczyć się, stosując tego rodzaju technologie w budownictwie i architekturze.

Publikacja skierowana jest do inżynierów, projektantów oraz przedsiębiorców aktywnie wdrażających nowoczesne a śmiałe koncepcje w dziedzinie architektury  i w obszarze przemysłu budowlanego, a także naukowców z takich dziedzin  jak materiałoznawstwo, chemia, fizyka, polimery i biotechnologia. Pożytek z jej lektury mogą wynieść również studenci inżynierii materiałowej, budownictwa i architektury.

Opinia:

Recenzowana książka dotyczący nanomateriałów i ich wykorzystania w architekturze oraz w budownictwie. Nanomateriały są obecne w przyrodzie i otaczają nas zewsząd. Od niedawna technika umożliwia produkcję i wykorzystanie nanomateriałów. W recenzowanej książce w sposób przystępny zdefiniowano nanomateriały oraz opisano te z nich, które mogą być wykorzystane w budownictwie i architekturze. Przedstawiono właściwości wybranych nanomateriałów oraz wskazano możliwości dalszego rozwoju tej dziedziny nauki.

Recenzowana książka jest pozycją bardzo cenną. Obecnie nie ma na rynku podobnego wydawnictwa.

Ze względu na swoją interdyscyplinarność publikacja pozwoli rozszerzyć horyzonty studentów studiów I i II stopnia na kierunku budownictwo oraz architektura. Książka z pewnością zainteresuje również praktykujących inżynierów i architektów. (Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl. Katedra Konstrukcji Budowlanych Zespół Konstrukcji betonowych i murowych Wydział Budownictwa Politechnika Śląska)

Współczesna architektura proekologiczna

Wspolczesna architektura proekologiczna

Wspolczesna architektura proekologiczna

Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. W sposób usystematyzowany i przystępny przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań (zarówno tradycyjnych, jak i zaawansowanych) na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji.

W książce omówione zostały również, pomijane w innych opracowaniach, zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i szczególnie ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego. Autorzy poddali analizie nowoczesne rozwiązania proekologiczne stosowane lub badane w krajach najbardziej rozwiniętych (np. w Japonii, Niemczech, USA), jako rozwiązania wyznaczające nowe możliwości kształtowania współczesnej architektury. Ponadto omówili rolę architektury proekologicznej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

Książka przeznaczona dla studentów architektury, budownictwa, a także inżynierii środowiska, architektów, inżynierów budownictwa, instytucji oraz kręgów naukowych zajmujących się zrównoważonym rozwojem w budownictwie oraz wykorzystaniem energii odnawialnych.

Architektura Urbanistyka Nauka

Niniejsze opracowanie jest wspólnym dziełem autorów będących członkami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest swoistym podręcznikiem pisania tekstów naukowych. Ma przygotować studenta do stworzenia eseju stanowiącego główną część pracy magisterskiej na kierunku architektura oraz gospodarka przestrzenna. Książka może także służyć słuchaczom studiów doktoranckich i podyplomowych. W książce autorzy wyraźnie podkreślają odrębność architektury i urbanistyki jako nauki, dzięki której powstaje harmonijna przestrzeń – według zasad naukowo opracowanych i dowiedzionych teorii. Celem publikacji jest również podniesienie poziomu naukowego dyskursu o architekturze i urbanistyce w całej architektonicznej społeczności. Treść została pogrupowana na części dotyczące m.in.: morfologii dzieła architektury, odpowiedzialności zawodowej, prawa architekta do eksperymentu, relacji nauki i sztuki, a także pracy twórców i teoretyków zajmujących się kształtowaniem przestrzeni.

Opinie

Publikacja porusza ważny i aktualny temat, jakim jest postrzeganie architektury jako nauki - posiadającej swój własny aparat pojęciowy i metodykę pracy. Jest warta przeczytania zwłaszcza teraz, gdy toczą się dyskusje na temat roli architektury, warunków jej uprawiania i nauczania. Wśród pojawiających się licznych poglądów i pomysłów na zmiany w tym zakresie warto pamiętać, że dawni mistrzowie  arcydzieł podziwianych do dziś, tworzyli dzięki swoim umiejętnościom i mądrości mecenasów, którzy im zaufali, nie próbując ingerować w ich warsztat. 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, Kraków

Parki i ogrody terapeutyczne

Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje się przenieść na grunt miejskich przestrzeni publicznych.

Parki i ogrody terapeutyczne to bogato ilustrowana, zawierająca ponad 300 fotografii rozwiązań zastosowanych na terenach zielonych książka, w której opisano szereg cech przestrzennych i elementów wyposażenia, jakie mogą przyczynić się do promocji zdrowia użytkowników parków i ogrodów.

Opisany wzorzec parku terapeutycznego może być wykorzystany przy tworzeniu programów rewitalizacji terenów zieleni i parków miejskich przez gminy, przygotowaniu projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego, m.in. rewitalizacji przestrzeni międzyblokowych na wielkich osiedlach mieszkaniowych.

Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, ogrodników i osób pracujących w służbie zdrowia. Pozycja zainteresuje również przedstawicieli władz samorządowych, odpowiedzialnych za jakość życia w mieście, wszystkie osoby zaangażowane w projektowanie i utrzymanie terenów zieleni publicznej, jak też właścicieli prywatnych ogrodów. Adresowana jest również do studentów kierunków związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej lub promocją zdrowia.

Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

Książka polecana miłośnikom sztuki ogrodowej, profesjonalistom zajmującym się problematyką ochrony i konserwacji ogrodów historycznych, pracownikom służb konserwatorskich, właścicielom i opiekunom zabytkowych parków i ogrodów; przydatna dla studentów kierunków: architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, historia sztuki.
Ogrody są wyjątkowymi dziełami sztuki, które pierwiastki żywy w postaci przyrody i nieożywiony łączą twórczą myślą planisty ogrodowego. Warunkiem przetrwania założeń ogrodowych jest zapewnienie stałej ochrony, właściwej opieki i odpowiedniego użytkowania. Narastające zróżnicowane zagrożenia powodują, że problematyka ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych jest stale aktualna, tak w kraju, jak i na świecie. Stan zabytków ogrodowych w Polsce pokazuje jak ważne i pilne są to zagadnienia. (Z przedmowy do pierwszego wydania)

Autorzy:
dorota

Tagi: literatura architektura

Konkursy

Hverfjall in northern Iceland is a tephra cone or “tuff ring” volcano. Located to the east of the volcanic Lake Mývatn, the volcanic explosion crater is 1 km wide and roughly 140 meters deep, and i...
Październik 7, 2021
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem...
Wrzesień 30, 2021

Wasze projekty

Wizualizacje 3d projektu rewitalizacji zabytkowej karczmy w stylu niemieckim. Projekt obejmuje re...
Sierpień 25, 2021
Wizualizacje projektu wnętrz hotelowych - strefa wellness & SPA.
Sierpień 25, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Cyfrowa współpraca i zrównoważony rozwój – głównymi tematami Autodesk BIM DAYS 2021
Październik 11, 2021
Jesień we Wrocławiu zapowiada się niezwykle interesująco, m.in. za sprawą kolejnej edycji Targów...
Wrzesień 22, 2021