budynek starostwa w Ciechanowie

Ciechanów

Marzec 11, 2010
Zdjęcie przedstawia budynek starostwa w Ciechanowie przy ul. Zakroczymskiej po rozbudowie dokonanej w okresie międzywojennym. Sam budynek zaczęły wznosić władze carskie w 1913 r. na potrzeby wojska. W 1925 r. nadbudowano drugie piętro a cały gmach otrzymał wystrój w stylu narodowym (nawiązującym do polskiego renesansu). Dziś mieści się tu Powiatowa Komenda Policji. (ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych nr 47) Gmach - wraz z całym zespołem zabudowań (budynki towarzyszące, bramy, ogrodzenie) - został wpisany do rejestru zabytków.
Zakroczymska 41/43

Ciechanów

Marzec 11, 2010
Dom mieszkalny Baranowskich przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych nr 21/23. Józef Baranowski sprowadził sie do Ciechanowa z Przasnysza ("dorobił się" jako pomocnik rejenta). Obszerny budynek wystawiono w 1925 r. na gruntach wsi Aleksandrówka (projekt: Jerzy Korczak, wykonawstwo: firma budowlana Bolesława Roszko). W 1920 r. stała w tym miejscu radiostacja bolszewicka, której zniszczenie 15 sierpnia (przez wypad 203 pułku ułanów) spowodowało chaos w szeregach Armii Czerwonej i ułatwiło Polakom zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Po wybudowaniu kamienicy, zamieszkał tu m.in. Karol Szwanke (bardzo ceniony ciechanowski lekarz). Po wojnie (w latach 1945-56) budynek zajmował urząd bezpieczeństwa, w którym więziono i katowano polskich patriotów - żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych. Te tragiczne wydarzenia upamiętnia tablica z czarnego granitu. Obecnie kamienica jest siedzibą licznych firm - wpisana do rejestru zabytków (nr 381/95).
Rynek 6 - Ratusz

Ciechanów

Marzec 11, 2010
Obecny ratusz został wybudowany w roku 1844r. (w północno-zachodnim narożniku Rynku) w stylu neogotyckim wg. projektu Henryka Marconiego (znakomitego włoskiego architekta, żyjącego w latach 1792 - 1863, który w 1822r. przybył do Polski). Fotografia pochodzi z lat 20-tych XX wieku. W tym samym czasie na tyłach ratusza powstał nowy budynek.
Rynek 6 - Ratusz

Ciechanów

Marzec 11, 2010
RATUSZ - Czasy aktualne
Zamek Książąt Mazowieckich

Ciechanów

Marzec 11, 2010
Najstarsze wzmianki o warowni pochodzą z roku 1429, kiedy to jego architekt – mistrz Niklos przedstawił księciu rachunki budowlane dotyczące prac przy wznoszeniu twierdzy. Niespełna pół wieku później książęca rezydencja uległa poważnym uszkodzeniom, będącym wynikiem pożaru, który w roku 1467 strawił stare miasto. Obiekt szybko odbudowano i podczas prac renowacyjnych znacznie unowocześniono. Nowe wnętrza budziły zachwyt, a przepych i zgromadzone w nich kosztowności świadczyły o zamożności jego bogatych mieszkańców. Po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego, Janusza III, został ofiarowany w posagu królowej Bonie, żonie Zygmunta Starego. W XVI wieku zamek zostaje przebudowany na renesansową rezydencję królowej Bony, wtedy właśnie przeżywa czasy swojej świetności. Największych zniszczeń zamek doznał w okresie potopu szwedzkiego. Założenie obronne zbudowane zostało na bagnach, na prawym brzegu rzeki Łydyni. Aby zamek zachował stabilność na tak niepewnym gruncie, w bagnistym podłożu zatopiono masę żwiru i cegieł oraz setki dębowych pni i dopiero wówczas rozpoczęto budowę. Masywna, ceglana twierdza ma kształt regularnego czworoboku (48 na 57 metrów) z dwiema potężnymi basztami (zachodnia, zwana arsenałem i wschodnia, zwana więzienną) od strony rzeki. Usytuowane w południowych narożach zamku wieże osłaniały podejście do bramy. Pierwotnie miały one tę samą wysokość, co mury obwodowe. Dostęp do nich prowadził prosto z chodników straży, znajdujących się po wewnętrznej stronie murów obronnych. W północnej części dziedzińca stał tzw. pałac książęcy. Był to budynek o dwu kondygnacjach, z czterema pomieszczeniami na każdym poziomie. Jego przyziemia zajmowały kuchnia i spiżarnia, natomiast na piętrze mieściły się sale reprezentacyjne. Po odbudowie, będącej wynikiem pożaru, podwyższono mury i wieże oraz dobudowano piętro pałacu, na którym umieszczono sypialnie i kaplicę św. Stanisława. Funkcje gospodarcze przejęły wtedy drewniane budynki, rozlokowane wzdłuż wschodniej i południowej kurtyny murów. Aby uchronić zamek przed podmyciem przez podnoszące się wody gruntowe, o 1,5 metra podwyższono poziom dziedzińca (podobno w tym celu trzeba było nawieźć ponad 2000 wozów z gliną). Najpoważniejszych przeobrażeń budowla doświadczyła w wieku XVI. Zlikwidowano wówczas starą bramę od południa, przebito zaś nową – w południowej części kurtyny zachodniej. Wjazd na dziedziniec poprzedzało przedbramie w formie niewielkiego ryzalitu. Znajdował się tam mechanizm do opuszczania zwodzonego mostu, a na jego piętrze usytuowany był pokoik dla odźwiernego. Po raz kolejny nadbudowano wieże i przystosowano je do broni palnej. W południowej części dziedzińca dostawiono ciąg murowanych budynków; podwyższono też górną kondygnację pałacu, który uzyskał renesansowy wystrój.
Cukrownia

Ciechanów

Marzec 11, 2010
Cukrownia jest jednym z najstarszych kompleksów przemysłowych Ciechanowa. Powstała na gruntach wsi Szczurzyn w latach 1880-1882 (pierwotnie miało w tym miejscu być uzdrowisko - powstała już nawet część budynków...) Było to znaczne przedsięwzięcie urbanistyczne - największe od czasu lokacji z 1400 roku, w zasadzie stworzono nowy organizm, niezależny od miasta. Zdjęcie pochodzi z 1902 r. Niedawno cukrownia zaprzestała produkcji. Obecnie budynki wynajmują różne firmy - m.in. sortownia śmieci.

Domy jednorodzinne

DZIAŁKA / LOKALIZACJA BUDYNKU Działka zlokalizowana w Mikołowie, u podnóża góry pokrytej gęstym...
Listopad 16, 2019
dzienna wizualizacja 3d budynku mieszkalnego
Wizualizacja 3d budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, prezentująca stan obiektu po planowanej pr...
Listopad 13, 2019

Wasze realizacje

Dom usytuowany na południowym zboczu gór izerskich nad miejscowością Wojcieszyce w Kotlinie Jelen...
Październik 7, 2019
Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019

Materiały budowlane

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Wrzesień 6, 2019
W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Lipiec 16, 2019

Konkursy

For this architecture competition, participants are tasked with creating sustainable designs for lodges that can be replicated throughout the protected areas of Abu Dhabi.
Listopad 19, 2019
„Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU” to konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe, obronione w latach 2017/18 i 2018/19. Celem konkursu jest nie tylko promocja najc...
Listopad 19, 2019