Miasta zrównoważone

Styczeń 16, 2024

Ecodistrict laMercedes

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA

Jest to projekt rewitalizacji terenu starej fabryki Mercedes-Benz w Barcelonie, którego autorem jest pracowania Batlleiroig.  Ma on na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i stworzenie najbardziej dynamicznie rozwijającego się obszaru miejskiego. 

Dzielnica Barcelony planowana jest we wszystkich jego aspektach urbanistycznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Całe przedsięwzięcie jest rozumiane jako praca od podstaw z założeniami urbanistyki integracyjnej: budową miasta, które integruje, ułatwia codzienne życie i promuje wymianę społeczną w wysokiej jakości środowisku miejskim.

Mercedes - od przemysłu motoryzacyjnego do centrum innowacji, kreatywności i zrównoważonego rozwoju

Dawna fabryka Mercedes-Benz to teren przemysłowy o powierzchni 9 ha, położony w kluczowym punkcie między dzielnicą Bon Pastor a centrum Sant Andreu. Po zamknięciu fabryki, 15 lat temu cały teren był nieużywany i powoli ulegał degradacji.

Jego trwająca obecnie transformacja przewiduje wprowadzenie mieszanki mieszkaniowej i usługowej, z działalnością gospodarczą związaną z innowacjami i przemysłem 4.0. Celem jest zachowanie historycznych budynków przemysłowych i stworzenie kompleksu o wysokich standardach zrównoważonego rozwoju.

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA

Uzupełnienie siatki miejskiej

Propozycja łączy historycznie odizolowane obszary, pomimo ich bliskiej względem siebie lokalizacji i przyczynia się do powstania nowego centrum, które będzie artykułować i jednoczyć heterogeniczne tkanki miejskie i różne społeczne środowiska.

Obszar LaMercedes będzie punktem przecięcia dwóch nowych osi miejskich: poprzez oś wschód-zachód, historyczne centrum Sant Andreu zostanie połączone z dzielnicą Bon Pastor i przyszłym parkiem Rec Comtal, z parkiem rzeki Besòs.

Oś północ-południe połączy natomiast La Maquinista i dzielnicę Baró de Viver z parkiem Rec Comtal i przyszłym rozwojem osiedla przemysłowego Torrent de la Estadella. 

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig

Recykling dziedzictwa przemysłowego

Wartość historyczna i dziedzictwo Mercedesa leży w wartości materialnej wszystkich budynków, będących pracą architekta Roberta Terradasa z lat 50. i 70. XX wieku. Jego, inspirowana nordyckim racjonalizmem architektura, a także jej wartość niematerialna, świadczą o przemysłowej przeszłości dzielnicy. Proponowany projekt uwzględnia historię architektury i społeczne znaczenie tego miejsca poprzez ponowne wykorzystanie różnych istniejących budynków.

Projekt opiera się na zachowaniu głównych budynków przemysłowych, które są wykorzystywane jako obiekty kulturalne i edukacyjne. Uzupełniony o nowe budynki przeznaczone na działalność gospodarczą, kompleks ten jest zorganizowany wokół istniejącego budynku centralnego, którego konstrukcja została zachowana, aby zapewnić schronienie dla dużego publicznego placu, który ma być centrum aktywności lokalnej społeczności w nowej dzielnicy i który musi od góry pomieścić duże centrum produkcji czystej energii z wykorzystaniem fotowoltaiki. Zachowanie charakteru miejsca i stworzenie symbolicznej przestrzeni ma przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności do dzielnicy.

Pierwszym projektem w kompleksie jest odzyskanie warsztatu i budynku biurowego z lat 70-tych w celu wdrożenia szkoły projektowania Elisava. Przedsięwzięcie łączy w sobie ochronę dziedzictwa i wdrażanie zastosowań związanych z wiedzą w próbce tego, jaka może być przyszłość obiektu Mercedes.

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig

Dzielnica o mieszanym przeznaczeniu

Historyczny kompleks został przekształcony w miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, która obejmuje nie tylko biura i obiekty skoncentrowane na edukacji i wiedzy, ale także specyficzny rodzaj działalności skoncentrowanej na kreatywności przemysłu 4.0, a także innowacjach, badaniach i zrównoważonym rozwoju.

Konfiguracja kompleksu definiuje dwie główne osie północ-południe i wschód-zachód, z których powstają bloki mieszkalne o odpowiednich wymiarach i proporcjach, aby zapewnić wysoką jakość środowiska, orientację i wentylację. Front handlowy dynamizuje osie dla pieszych i zapewnia aktywność różnym placom, które powstają w całym sektorze, gwarantując intensywne wykorzystanie przestrzeni publicznej i promując relacje bliskości.

Powstaje dzielnica o mieszanym przeznaczeniu, łącząca 60% mieszkań (40% przystępnych cenowo i 60% bezpłatnych) z 40% działalnością gospodarczą, usługami, handlem lokalnym, przemysłem 4.0 i obiektami, generując synergię między centrami innowacji i wiedzy.

Nowe sposoby życia

laMercedes ma stać się dzielnicą, w której ludzie mogą się uczyć, mieszkać i pracować. Kompaktowa dzielnica z domami wszystkich typów i cech, wraz z wieloma sklepami handlowymi na parterze, obiektami użyteczności publicznej i działalnością gospodarczą. Razem tworzą one nowe centrum, które przyczynia się do ujednolicenia heterogenicznej tkanki miejskiej.

Projekt zakłada nowy model elastycznego, wszechstronnego i niehierarchicznego budownictwa mieszkaniowego z nadającymi się do zamieszkania przestrzeniami zewnętrznymi. Granice między tym, co prywatne, a tym, co wspólne, zostały na nowo zdefiniowane, tworząc nowy model mieszkań opartych na współpracy. Projekt promuje tworzenie przestrzeni pośrednich, wewnętrznych lub zewnętrznych, między domenami prywatnymi i publicznymi. Przestrzeń pośrednia jest sceną sąsiedzkiego współistnienia, spotkań i gier oraz zachęca do życia w społeczności.

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA

Gotowi do walki z kryzysem klimatycznym

Siedlisko miejskie zostało tak zaprojektowane, aby mieszkańcy byli gotowi do walki ze zmianami klimatycznymi. Całość zbudowana jest wokół zielonej infrastruktury - ulic i placów - i zaprojektowana z wykorzystaniem takich systemów i materiałów, które mogą obniżyć temperaturę w otaczającym środowisku nawet o 3ºC. Priorytet został nadany terenom zielonym, wzmacniającym przyrodę i bioróżnorodność. Stworzono całkowicie pieszą i rowerową przestrzeń, bez ruchu pojazdów silnikowych na powierzchni, z wyjątkiem pojazdów służb ratowniczych. Tworzy to dostępne i bezpieczne trasy integrujące laMercedes z miejską siecią dróg.

Cała mobilność i infrastruktura są zintegrowane w podziemnej kondygnacji. Wdrożony zostanie podziemny system komunikacyjny z wjazdami z ulic obwodowych. Stamtąd pojazdy będą kierowane na różne parkingi, z zarezerwowanymi strefami załadunku i rozładunku. Ponadto, w najbliższej przyszłości możliwe będzie stworzenie przestrzeni logistycznych, stref ładowania pojazdów elektrycznych i innych obszarów nowej mobilności.

Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig

Karta techniczna projektu

 • Klient: Conren Tramway
 • Autorzy: Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef, Helena Salvadó Giné, Abel Porcar Badal, Joan Batlle Blay, Josep Batlle Blay - Architekt
 • Zespół: Mercedes Blay Blanc, Helena Valls Fígols - architekci i urbaniści / Josep Maria Navarrete, Diana Martínez Badia, Laura Menéndez Smith, Laura Florentín Aragón - architekci
 • Współpracownicy: Garrigues - prawnicy
 • Data: 2022
 • Lokalizacja: Sant Andreu, Barcelona
 • Wizualizacje/ilustracje
  • ©Antonio Navarro Wijkmark
  • ©SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA
Ecodistrict laMercedes | projekt: Batlleiroig | wizualizacja: SBDA

Tagi: rozwój zrównoważy zielone miasta urbanistyka Barcelona rewitalizacja tereny poprzemysłowe

Budynki zrównoważone

Bioklimatyczna szkoła w Guécélard - laureat RIBA International Awards for Excellence 2024
Bioklimatyczna szkoła w Guécélard w północno-zachodniej Francji zaprojektowana została przez prac...
Czerwiec 25, 2024
College Hampate Ba - szkoła nieskoemisyjna w Nigrze | autor: pracownię Article 25
College Hampate Ba to niskoemisyjna i pasywnie wentylowana szkoła zlokalizowana w Niamey w Nigrze...
Czerwiec 17, 2024

Materiały budowlane

Źródło: unsplash.com
Pielęgnacja trawnika to wyzwanie, na które składa się wiele elementów, w tym walka z niepożądany...
Czerwiec 3, 2024
Nie od dziś światło dzienne wykorzystywane jest w architekturze i sztuce. Jego umiejętne zastoso...
Czerwiec 3, 2024

Konkursy

Poznaliśmy jurorów V edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”. Najciekawsze obiekty bazujące na rozwiązaniach lidera rynku wybiorą wybitni architekci i przedstawiciele branży budowlanej.
Czerwiec 19, 2024
Kyoto Global Design Awards honors extraordinary designers from around the world. Our Jury members are diverse, independent and are responsible for selecting award-winning design projects, thus prov...
Czerwiec 17, 2024