Aktualności

Sierpień 1, 2018

Izolacja akustyczna i dźwiękochłonność pomieszczeń

Obciążenie hałasem powoduje obniżenie komfortu życia. Poddani jego nieustannemu działaniu, jesteśmy zmęczeni i drażliwi. Dlatego wszelkiego rodzaju pomieszczenia – od małych mieszkań aż po duże obiekty użyteczności publicznej czy wielkie centra handlowe – powinny spełniać wymagania związane z odpowiednią ochroną przed hałasem. O to, by go wyeliminować lub ograniczyć należy zadbać już na etapie projektu – mamy wtedy dużo więcej możliwości zarówno w doborze rozwiązań, jak i materiałów.

Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania budynku należy zadbać m.in. o izolację akustyczną i dźwiękochłonność pomieszczeń. Pociąga to za sobą konieczność stosowania odpowiednich technik, technologii i materiałów. W Polsce obowiązują ściśle wymagania prawne dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

Co mówi prawo?

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 414 wśród siedmiu wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych wymienia odpowiednią ochronę przed hałasem. Ogólne zalecenie zawarte w Prawie Budowlanym uszczegółowione zostało w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale poświęconym ochronie przed hałasem i drganiami, można przeczytać, że „budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”.

Przez izolacyjność akustyczną należy rozumieć stopień zabezpieczania wnętrza przed hałasem 1/ zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku, 2/ pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, 3/ powietrznym (powstającym i rozprzestrzeniającym się w powietrzu) i uderzeniowym (powstającym w wyniku pobudzania do drgań stropu podczas jego użytkowania), wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o rożnych wymaganiach użytkowych, 4/ pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Zgodnie z tzw. prawem masy, ściany tym skuteczniej izolują akustycznie, im większa jest ich masa. Jednak nie tylko konstrukcja i wykonanie ścian wpływają na komfort użytkowania wnętrz. Równie istotne znaczenie ma budowa stropów. Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 (zastępująca wycofaną PN-B-02151-3:1999), zawiera wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych przegród w budynkach. Łatwiej poskromić dźwięki powietrzne takie jak mowa ludzka, muzyka czy odgłosy ruchu ulicznego – rozprasza je i tłumi wiele materiałów. Dźwięki uderzeniowe powstają w wyniku pobudzania do drgań konstrukcji stropu podczas jego użytkowania – np. chodzenia czy uderzeń przedmiotów o posadzkę. Wibracje może wywołać także np. przejeżdżający w pobliżu pociąg.

Omawiając zagadnienia dotyczące akustyki warto pamiętać, że nawet najlepszy projekt może zepsuć złe wykonanie robót. Dodatkowo prace podłogowe – w tym związane z izolacją akustyczną należą do tzw. robót ulegających zakryciu, a więc takich, które przestają być widoczne po wykonaniu kolejnych, wynikających z danej technologii prac. Ewentualne błędy popełnione na tym etapie mogą objawić się w bliżej nieokreślonej przyszłości w postaci uszkodzeń warstwy wierzchniej – posadzki lub nie spełniania przez podłogę stawianych wymagań w zakresie ochrony przed hałasem. Szczególnie ważna jest dokładność i prawidłowe wykonanie poszczególnych elementów, aby zagwarantować właściwą izolację i uniknąć mostków akustycznych. Pamiętajmy, że wadliwej akustyki budynku, czy przegrody budowlanej nie da się poprawić bez kłopotliwych i kosztownych inwestycji, m.in. w wymianę podkładu podłogowego oraz posadzki. Dlatego tak ważne jest, by konstrukcję stropów i podłóg między poszczególnymi kondygnacjami dobrze zaprojektować, a także aby zastosowane wyroby gwarantowały osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów.

Odpowiednie rozwiązania systemowe zapewniają spełnienie projektowanych parametrów oraz dają gwarancję długotrwałego i bezproblemowego użytkowania!

 

Kalkulator Baumit AKUSTIK

 

Miarą izolacyjności od dźwięków uderzeniowych jest poziom uderzeniowy znormalizowany Ln, który jest miarodajny jedynie w przypadku pomiarów dokonywanych w warunkach laboratoryjnych. W praktyce projektowej celem uproszczenia oceny izolacyjności akustycznej przegród należy posługiwać się wskaźnikiem ważonym poziomu uderzeniowego znormalizowanego Ln,w wyrażonym w dB. Uwzględnia on przenoszenie boczne przez co jest najbliższy warunkom rzeczywistym. Dzięki temu na etapie projektowania możemy zadbać o to aby spełnione były wymagania stawiane przez Projektanta i Inwestora. Właściwa izolacja akustyczna stropów bezpośrednio wpływa na komfort pomieszczeń! Im mniejsza wartość L'n,w, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody. Strop wraz z warstwami podłogi powinien spełnić warunek: L'n,w projektowany ≤ L'n,w wymagany wg normy.

 

Projektowaną wartość L’n,w (przybliżonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego) można obliczać „ręcznie”, jednak jest to dość żmudny i czasochłonny proces. Dodatkowo wymaga dostępu do dużej ilości danych. Zdecydowanie prościej i szybciej możemy to zrobić z użyciem odpowiedniego oprogramowania, takiego jak Baumit AKUSTIK. Aplikacja wykorzystując m.in. dane dotyczące stropu i warstw podłogi pozwala określić wartość wskaźnika L’n,w dla podanego układu podłogi. Na podstawie określonych parametrów program ten pozwala wyznaczyć prognozowaną „skuteczność” danego rozwiązania dla określonego typu budynku i rodzaju pomieszczenia (wybieranego z listy zawartej w programie), przy uwzględnieniu przenoszenia bocznego przez ściany.

 

Prosty i przejrzysty interfejs prowadzi użytkownika przez kolejne etapy obliczeń, ułatwiając korzystanie z oprogramowania. Funkcjonalność oprogramowania umożliwia porównanie uzyskanych dla danego rozwiązania wartości z wymaganiami normy. Dzięki temu ułatwia wybór właściwego systemu zależnie od projektowanego rodzaju pomieszczenia oraz typu budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej. Co więcej, program Baumit AKUSTIK dostępny jest w wersjach na komputery PC oraz na urządzenia mobilne. Architekci niewątpliwie docenią dodatkowo dostępną po zalogowaniu możliwość zapisania do pliku oraz wydruku otrzymanych obliczeń, a co za tym idzie powrotu do nich w dowolnym momencie i wykorzystania ich jako pomocy w pracy projektowej.

Źródło: Baumit AKUSTIK

Autorzy:
Baumit AKUSTIK

Tagi: Izolacja akustyczna dźwiękochłonność akustyka

Komentarze

Leo Picasso

Dodano: Wtorek, 06 Listopad 2018, 10:04, Autor: [email protected]

Play Five Nights at Freddy's online free - fivenights-at-freddys.com

Leo Picasso

Dodano: Wtorek, 06 Listopad 2018, 10:00, Autor: [email protected]

The Five Nights at Freddy's - https://fivenights-at-freddys.com series consists of horror-themed video games. Start experience with Five Nights at Freddy's now.

iCloud help

Dodano: Sobota, 08 Wrzesień 2018, 09:30, Autor: [email protected]

Facing issues in Mac and iCloud resolve it just by dialing iCloud help and support number +1-800-241-5303, toll-free helpline which is available 24/7.
<a href="https://machelpdesk.tumblr.com/post/177764693337/get-instant-solution-for-icloud-issues-with-icloud"> iCloud support number</a>
<a href="https://machelpdesk.tumblr.com/post/177764693337/get-instant-solution-for-icloud-issues-with-icloud"> iCloud customer support number </a>
<a href="https://justpaste.it/5mxn7"> iCloud customer service number</a>
<a href="http://infomapp.com/p/icloud-customer-support-to-find-appropriate-solution/"> iCloud customer support</a>
<a href="http://infomapp.com/p/icloud-customer-support-to-find-appropriate-solution/"> iCloud tech support phone number</a>
<a href="https://icloudhelplinenumber.multiscreensite.com/"> iCloud helpline number</a>
<a href="https://icloudhelplinenumber.multiscreensite.com/Simple-Ways-to-Change-the-iCloud-Password/"> iCloud support number</a>
<a href="http://www.macsupportnumber.ntweb.co/"> Mac support number</a>
<a href="http://www.macsupportnumber.ntweb.co/"> iCloud support number</a>
<a href="https://www.feedsfloor.com/software/unlock-icloud-account-icloud-customer-service"> iCloud customer service</a>
<a href="https://www.feedsfloor.com/software/unlock-icloud-account-icloud-customer-service"> iCloud tech support</a>
<a href="https://appletechsupportnumber1.blogspot.com/2018/08/list-of-different-issues-during-sync-iCloud-account-to-Outlook.html"> iCloud customer support</a>

<a href="http://maccustomerservice.blogrip.com/2018/08/17/learn-how-to-save-your-macbook-hard-drive-data-after-a-crash/"> Mac helpline number </a>
<a href="https://www.bloglovin.com/@tiffanykart/solved-mac-problem-with-mac-helpline-number/"> Mac help number </a>
<a href="https://www.change.org/p/tiffany-kart-mac-support-phone-number-for-specialized-help"> Mac support phone number </a>
<a href="http://icloudhelpnumber.postbit.com/fight-your-mac-computer-viruses-with-mac-customer-support.html"> Mac customer support number </a>
<a href="https://machelpandsupport.site123.me/"> Mac help and support number </a>
<a href="http://hellomacsupport.strikingly.com/"> Mac support number </a>
<a href="https://macsupportnumber.webs.com/"> Mac support phone number </a>
<a href="http://machelplinenumber.website2.me/"> Mac technical support number </a>
<a href="http://www.imfaceplate.com/tiffanykart/find-out-how-to-troubleshoot-mac-wifi-connection-problems"> Mac tech support phone number </a>

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Wasze projekty

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Wardrobe design
Lipiec 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024