BIM

Czerwiec 29, 2015

BIM - planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji budowlanej

przykład użycia harmonogramu 4D dla inwestycji Takeda Pharma w Łyszkowicach
przykład użycia harmonogramu 4D dla inwestycji Takeda Pharma w Łyszkowicach

Modelowanie informacji o budynku (BIM) zmienia sposób planowania, projektowania i realizacji budynków, infrastruktury i instalacji użyteczności publicznej. Rozwiązania Autodesk dla BIM pomagają uzyskać lepszy wgląd w informacje o obiekcie dostarczając w ten sposób wartość biznesową na każdym etapie procesu.

BIM to nie tylko duże usprawnienie dla wykonawców i inwestorów, którym łatwiej jest teraz wyobrazić sobie finalną postać budynku wraz ze wszystkimi instalacjami, ale także dla samych architektów oraz dla projektantów ze wspomagających architekturę branż, którzy współpracując ze sobą mogą od razu uwzględnić wszystkie zależności wpływające na funkcjonalność i koszt inwestycji, a także jej estetykę.

Zintegrowane projektowanie

Od kilku lat oprogramowanie BIM jest już powszechnie dostępne, pozwala tworzyć modele, rysunki i gromadzić dane z wielu systemów CAD wspomagających projektowanie. Umożliwia integrację wszystkich systemów budynku i weryfikację wystąpienia konfliktów, które mogłyby spowodować znaczne przestoje na budowie. Zaawansowanym użytkownikom i ekspertom – specjalistom i konstruktorom – BIM umożliwia wykorzystanie analizy 4D pozwalającej na integrację harmonogramów budowy i 5D umożliwiającej modelowanie kosztów. Zarówno projektowanie jak i budowanie wymaga ścisłej współpracy, a BIM ułatwia koordynację pracy inżynierów i specjalistów w różnych dziedzinach. Cyfrowy model budynku umożliwia wszystkim zaangażowanym osobom pracę w jednym zintegrowanym środowisku projektowym.

BIM w Polsce

W Polsce mamy biura projektowe korzystające już z BIM. W 2013 roku spółka giełdowa Prochem SA rozpoczęła budowę centrum biurowo usługowego Astrum Business Park na rogu ul. Łopuszańskiej i ul. Jutrzenki w Warszawie. Był to jeden z pierwszych obiektów zaprojektowanych w Prochemie zgodnie z koncepcją BIM, z wykorzystaniem rozwiązań Autodesk Building Design Suite oraz Autodesk Infrastructure Design Suite. BIM nie tylko ułatwił projektowanie, ale pozwolił też skrócić czas całej inwestycji.

Trójwymiarowy model cyfrowy pozwala przeanalizować wiele wariantów, a także wychwycić błędy na etapie projektowania, gdzie odbywa się to niemalże bezkosztowo. Ułatwia koordynację pomiędzy branżami. – twierdzi Tomasz Kwaśniewski, Kierownik Oddziału Informatyka w Prochem SA – Znaczenie tych elementów rośnie, szczególnie biorąc pod uwagę malejące marże na rynku budowlanym. – dodaje.

Wchodzące w skład grupy kapitałowej Wierzowiecki Group - Graph’it Studio - specjalizuje się w zastosowaniach BIM. Jednym z najważniejszych prowadzonych przez nie projektów była część instalacyjna Malta House w Poznaniu, realizowana przez firmę Skanska. Zespół Graph’it Studio, w oparciu o narzędzie BIM - Autodesk Revit opracowywał rozwiązania instalacyjne. Praca wszystkich zespołów – architektów, konstruktorów, instalatorów - na wspólnym modelu umożliwiła lepszą kontrolę nad projektem. – ocenia Paweł Wierzowiecki, prezes zarządu Graph’it Studio i Wierzowiecki Group.

Przyszłość BIM

Kilka lat temu wskaźnik adopcji BIM w Stanach Zjednoczonych wynosił blisko 50 procent, a w Europie Zachodniej 36 procent. Nowe możliwości, które daje BIM dostrzegają także legislatorzy na poziomie Unii Europejskiej. W lutym 2014 r. Parlament Europejski głosował za zmianą przepisów dotyczących zamówień publicznych zalecając korzystanie z narzędzi elektronicznych, takich jak BIM. Argumentem za przyjęciem koncepcji BIM jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale zdaniem zwolenników nowego prawa, wprowadzenie tych standardów oznacza także poprawę jakości i konkurencyjności na rynku. Wielka Brytania, Holandia, Dania, Finlandia i Norwegia już teraz wymagają zastosowania BIM przy inwestycjach budowlanych finansowanych ze środków publicznych. Polska jest w trakcie tej drogi – coraz więcej polskich firm korzysta z możliwości jakie daje tworzenie, a przede wszystkim współpraca w oparciu o jeden cyfrowy model.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza także raport z 2015 r. sporządzony przez The Economist Intelligence Unit na zlecenie Autodesk, badający luki w produktywności w globalnym przemyśle budowlanym oraz rolę narzędzi i strategii, w celu przezwyciężenia tych problemów. Prawie trzy czwarte badanych (74%) wskazało mniejszą produktywność, jako największe wyzwanie dla branży. Co ciekawe, wśród głównych czynników mających wpływ na taki stan rzeczy znalazły się te, które warunkuje sytuacja rynkowa – dostęp do wykwalifikowanej kadry (35%), metody zaopatrzeniowe (29%), wymagania ze strony organów administracyjnych (26%), wymagające harmonogramy (26%). Żadne z nich nie znajdują się pod kontrolą indywidualnych interesariuszy. Odpowiadając na pytanie dotyczące poziomu możliwości polepszenia produktywności, prawie połowa respondentów (49%) stwierdziła, że istnieje znacząca lub umiarkowana możliwość jej poprawy przy wykorzystaniu tradycyjnej metody design-bid-build (zaprojektuj, wybierz wykonawcę, wybuduj), a 45% w przypadku Integrated Project Delivery.
Jako dwa najbardziej efektywne środki rozwiązania problemu produktywności, badani wskazali polepszenie metod zarządzania (32%) oraz zwiększoną adopcję technologii (37%). Wśród technologii, jako najlepszą do poprawienia produktywności w przeciągu następnych trzech lat (36%) uznano VDC (Virtual Design and Construction)/BIM. Blisko połowa (42%) zadeklarowała, że już teraz wykorzystuje VDC/BIM.*

W najbliższym czasie zainteresowanie BIMem wzrośnie. Polska, tak jak pozostałe kraje unijne stoi wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej wymogu stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych. Oczekując na nadejście BIM warto się zastanowić w jaki sposób się do tego przygotować.

----------------------

*Źródło: Economist Intelligence Unit report, Rethinking Productivity across the Construction Industry: The Challenge of Change, 2015

Autorzy:
Przemysław Nogaj, menadżer. ds. rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa

Tagi: BIM

Konkursy

Endorsed by the International Union of Architects (UIA), these Awards seek proposals that exhibit original interpretations of Turkish architect Turgut Cansever's design principles. These principles...
Październik 25, 2021
Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektów wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatyczn...
Październik 19, 2021

Wasze projekty

Koncepcja projektu powstała w zasadzie poprzez zderzenie potrzeb klienta z uwarunkowaniami działk...
Październik 17, 2021
Koncepcja projektu powstała w zasadzie poprzez zderzenie potrzeb klienta z uwarunkowaniami działk...
Październik 17, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Temat tegorocznej edycji — „RE-USE” jest odpowiedzią nie tylko na wciąż trwającą pandemię, ale ta...
Październik 20, 2021
Cyfrowa współpraca i zrównoważony rozwój – głównymi tematami Autodesk BIM DAYS 2021
Październik 11, 2021