Miasta zrównoważone

Luty 16, 2021

Mitosis - architektura biofilna w projektach urbanistycznych

Zdjęcie: GG-loop with Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop with Hexapixel

Potrzeba zdrowych domów nigdy nie była bardziej widoczna niż w obecnej sytuacji na świecie. Aby rozpropagować ekologiczny rozwój miast i miejsc zbiorowego zamieszkania, amsterdamska pracownia architektoniczna GG-loop wraz z firmą Arup, pracuje nad stworzeniem projektu Mitosis: modułowego system budynków, zgodnie z zasadami projektowania biofilnego i zorientowanego na użytkownika.

Celem jest opracowanie rozwiązania architektonicznego, które może służyć jako wzorzec dla sektora nieruchomości i rozwoju urbanistycznego. Wizją Mitosis jest pogłębienie zrozumienia relacji z Naturą, podniesienie świadomości i uwrażliwienie zarówno profesjonalistów jak i ogółu społeczeństwa na znaczenie architektury biofilnej jako odpowiedzi na obecne warunki klimatyczne. Zaprojektowane budynki mają być zdrowe dla mieszkańców i mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Inspiracja dla osiedli przyjaznych naturze

Mitosis jest kontynuacją wielokrotnie nagradzanego projektu pilotażowego zrealizowanego przez GG-loop w 2019 roku: Freebooter - prefabrykowanych mieszkań CLT (Cross Laminated Timber) w Amsterdamie, osłoniętych parametryczną drewnianą żaluzjową fasadą. Budynek został stworzony zgodnie z zasadami biofilii, łącząc architekturę z naturą w celu poprawy jakości życia ludzi, którzy z niego korzystają. Ambicją GG-loop było to, aby przenieść ten projekt na większą skalę, co zaowocowało projektem Mitosis.

Nazwa Mitosis odnosi się do biologicznego procesu podziału pojedynczej komórki na dwie identyczne komórki córki. Reprezentuje ona modularność i długoterminową adaptację systemu i służy jako metafora elastycznego współżyjącego organizmu, w którym każda jednostka mieszkalna współistnieje w symbiozie z pozostałymi i całym swoim otoczeniem.

Wprowadzenie projektowania biofilicznego do projektów na dużą skalę

Założenia „biofilii" Edwarda O. Wilsona ujawnia, dlaczego ludzie mają wewnętrzną potrzebę łączenia się z naturą i innymi żywymi systemami. Mitosis przyjmuje 14 zasad projektowania biofilicznego i przedstawia związki pomiędzy naturą, biologią człowieka i projektowaniem środowiska zabudowanego. Buduje ekosystem, w którym mieszkańcy doświadczają unikalnego sposobu życia i spełniają swoje wrodzone pragnienie ponownego połączenia się z naturą.

W otoczeniu zielonych powierzchni wspólnych, małych lasów i ogrodów, które kaskadowo opadają w górę i w dół całego budynku, mieszkańcy mogą czerpać korzyści z bezpośredniego i pośredniego połączenia z naturą. Zdrowie i dobre samopoczucie są wspierane przez staranny wybór materiałów budowlanych, elastyczne układy, organiczne wnętrza i duże przestrzenie zewnętrzne. Giacomo Garziano, założyciel GG-loop tak podsumował pracę nad projektem: Nasza wizja wykracza poza integrację zielonych systemów, raczej tworzy środowisko zbudowane, które przywraca i pielęgnuje swoje otoczenie, i które służy jako katalizator pozytywnych zmian.

Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Ekosystemy o pozytywnym śladzie środowiskowym

Mitosis tworzy regenerujące się ekosystemy o pozytywnym śladzie środowiskowym. Równoważy techniczne korzyści świadomego ekologicznie budownictwa z cechami organicznego i zdrowego środowiska, w którym mieszkańcy harmonijnie współistnieją.

Mitosis generuje miejskie klastry przy użyciu prefabrykowanych modułów drewnianych i biopochodnych, które są efektywne kosztowo i elastyczne w swojej konstrukcji. Poprzez świadomy wybór materiałów, które wychwytują dwutlenek węgla i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, Mitosis buduje środowisko o dodatnim bilansie środowiskowym netto; które produkuje więcej energii niż zużywa i wykorzystuje zasoby w sposób cyrkularny.

Wzmocnienie bioróżnorodności w tkance miejskiej ma korzystny wpływ na jakość życia i edukację ekologiczną mieszkańców. Mitosis integruje życie roślin i zwierząt we wszystkich budynkach, pozwalając mieszkańcom na harmonijne współistnienie z bioróżnorodnością lokalnej flory i fauny. Mitosis został zaprojektowany tak, aby współewoluować z otoczeniem, odtwarzając ekosystemy odpowiednie do klimatu, miejsca i mieszkańców. W ten sposób Mitosis może ułatwić zachowanie i poprawę bioróżnorodności istniejącej na danym terenie.

Jesteśmy częścią natury w głęboki i fundamentalny sposób, ale w naszym nowoczesnym życiu straciliśmy to połączenie. Oprócz korzyści technicznych związanych z poprawą akustyki, redukcją emisji CO2 i ciepła miejskiego, bycie w bezpośrednim kontakcie z naturą udowodniło, że poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne oraz ogólne samopoczucie. - powiedział Giacomo Garziano

Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop z Hexapixel
Zdjęcie: GG-loop
Rozwój projektu – projektowanie parametryczne

Mitosis jest rozwijany przez oprogramowanie parametryczne i BIM do modelowania 3D. Generuje on klastry mieszkaniowe składające się z prefabrykowanych modułów CLT poprzez złożony proces iteracyjny. Zoptymalizowana objętość i skala Mitosis opiera się na obliczeniach i symulacji parametrów związanych z konkretnymi potrzebami interesariuszy i warunkami danego miejsca.

Objętości i układy wewnętrzne wynikają z obliczeń i symulacji parametrów związanych z konkretnymi warunkami terenu: promieniowanie słoneczne, wpływ wiatru, prywatność, gęstość zaludnienia, wskaźnik przestrzeni wspólnych i połączenia pionowe. Dzięki parametrycznemu narzędziu projektowemu, Mitosis bada, w jaki sposób budynki mogą rosnąć, ewoluować, uzdrawiać się i być samowystarczalne, podobnie jak ludzkie ciała, a także wykorzystuje metafory biologiczne do projektowania budynków zdolnych do regeneracji, odporności i samowystarczalności.

Dzięki swojej elastycznej strukturze i formacji siatki, Mitosis jest w stanie pomieścić różne typologie, które można dostosować do potrzeb mieszkańców. Ma zastosowanie w różnych skalach urbanistycznych, od jednorodzinnych domów wolnostojących (30m2 do czterokondygnacyjnych 120m2 ) do mieszanych zespołów miejskich o dużej gęstości użytkowania, które obejmują funkcje publiczne, takie jak edukacja, rekreacja, wellness i handel detaliczny. Mitosis tworzy doświadczalne przestrzenie, które szanują zarówno środowisko, jak i jego bezpośrednich mieszkańców, łącząc ich w zrównoważony ekosystem. Poprzez dostosowanie do wszystkich rozmiarów, typologii i poziomów wydajności Mitosis wykracza poza podstawową koncepcję zrównoważonego projektowania i przesuwa się w kierunku projektowania, które koncentruje się na wytwarzaniu pozytywnego wpływu netto na środowisko.

Informacje techniczne o projekcie
  • Program: wielofunkcyjny, regeneracyjny budynek mieszkalny z CLT
  • Powierzchnia działki: 22.110m2
  • Powierzchnia budynku: 181.833m2 (Mitosis-XL); 63m2 (Mitosis XS)   
  • Zespół projektowy: Gianmarco Daniele, Chelsea Fu, Giacomo Garziano
  • Rendery: HexaPixel (Mitosis-XL); GG-loop (Mitosis-XS)

Tagi: architektura biofiliczna architektura zrównoważona projektowanie

Budynki zrównoważone

 14 chat -Hotel krajobrazowy w Breitenbach / fot.: Florent Michel @11h45
Położony w sercu chronionego obszaru Natura 2000, hotel został zaprojektowany tak, aby wpasować s...
Luty 24, 2021
Dwa budynki Bramy Miasta w Łodzi (Polska)
Certyfikacja ta ma szczególne znaczenie w kontekście powrotu pracowników do biur, po zakończeniu...
Luty 2, 2021

Materiały budowlane

Okna w systemie MB-104 Passive ALUPROF
Nowoczesne okna aluminiowe są ciepłe i posiadają świetne parametry techniczne, czego przykładem j...
Styczeń 25, 2021
ALUPROF MB-SR60N – najnowszy system lekkich ścian fasadowych
Odpowiadając na zapytania i sugestie architektów, ALUPROF wprowadza do oferty nowy system fasad...
Listopad 4, 2020

Konkursy

FOCUS OPEN REWARDS FORWARD-LOOKING DESIGN! Design creates added value, design is a competitive advantage! Professional design has never been as important and taken for granted as it is today.
Luty 24, 2021
As more of us flock to urban living in quest of enhanced lives and professions, there is a paradigm shift in the way we live, work, and play. Today, more than half the world’s population lives in c...
Luty 23, 2021