BIM

Listopad 23, 2015

„BIM – polska perspektywa”

Świadomość BIM w Polsce - wyniki badania Autodesk „BIM – polska perspektywa”
Świadomość BIM w Polsce - wyniki badania Autodesk „BIM – polska perspektywa”

Polskie firmy z branży architektoniczno-budowlanej widzą korzyści z BIM jednak konieczne jest budowanie świadomości na temat BIM zarówno wśród projektantów jak i inwestorów.

Autodesk w listopadzie 2015 roku ogłosił raport powstały n podstawie badania „BIM – polska perspektywa”. Celem badania było określenie poziomu znajomości i wykorzystania BIM w Polsce, efektów dla branży architektonicznej i budowlanej, a także szans, barier i perspektyw dalszego rozwoju.

Więcej na temat BIM można przeczytać tutaj: BIM - planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji budowlanej

Korzyści z BIM

Opinia, że BIM pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści w procesie projektowo – budowlanym jest powszechnie podzielana. 61,63 proc. respondentów, którzy stosują BIM za największą korzyść uważa wyższą jakość tworzonych projektów; 60,47 proc. - mniej błędów na etapie realizacji inwestycji. Dalsze wskazania to lepsza współpraca zaangażowanych w projekt, usprawnienie projektowania oraz tworzenie bardziej wydajnych projektów (odpowiednio: 39,53 proc., 38,37 proc., 37,21 proc.).

Wśród przedstawicieli branży, którzy stosują BIM, ponad 60 proc. respondentów uważa, że BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku. 67,28 proc. z tej grupy wskazuje na oszczędności przewyższające 15 proc. Respondenci dostrzegają także oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania; realizacji budowy i projektowania architektonicznego oraz branżowego.

Świadomość i wykorzystanie BIM w Polsce

Badanie wskazuje, że świadomość BIM oscyluje na poziomie 46 procent. Około 25 procent respondentów deklaruje stosowanie metodyki BIM przy realizowanych projektach. Świadomość ta jest zauważalnie wyższa w większych organizacjach, zatrudniających powyżej 10 osób (56,5 proc.) oraz wśród osób młodszych stażem – blisko 60 procent. Respondenci oceniają, że świadomość BIM jest wyższa wśród architektów (65,4 proc.), projektantów konstrukcji i instalacji (50,3 proc.), niższa jeżeli mówimy o wykonawcach, inwestorach, czy też właścicielach budynków.

„BIM staje się tematem ważnym z punktu widzenia polskiej branży architektoniczno-budowlanej. Analogicznie do rynków zachodnich, Autodesk podjął inicjatywę opracowania badania, weryfikującego poziom adopcji BIM w Polsce. Nasze działania poprały organizacje i instytucje branżowe, a także firmy reprezentujące różne grupy uczestników procesu projektowo – budowlanego. Świadczy to o potrzebie pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie BIM – polska perspektywa stanie się asumptem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM” – mówi Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce.

Jak w pełni wykorzystać zalety BIM?

BIM jest nowym, na skalę globalną, sposobem pracy w branży architektoniczno-budowlanej. W wielu krajach toczą się debaty na temat adopcji BIM, czy też dostosowania prawa. W Polsce, wśród działań, które należy podjąć, respondenci wymieniają przede wszystkim – budowanie świadomości wśród inwestorów (ponad 40 proc.), edukację rynku (ponad 37 proc.) oraz opracowanie polskich standardów BIM (36 proc.). Charakterystyczne jest, że potrzebę działań wskazują prawie wszyscy, jedynie 2,5% mówi, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków.

Wśród czynników, które spowalniają rozwój BIM w Polsce wymieniane są: mała liczba specjalistów pracujących z BIM (71,4 proc.), niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9 proc.), brak wspólnych standardów działania (68,9 proc.), niechęć do zmian w metodyce projektowania (61,5 proc.), czy też zbyt niskie ceny projektów, a tym samym zbyt wysokie koszty zakupu oprogramowania (83,9 proc.)

Optymistyczna przyszłość

Blisko 42 proc. respondentów stosuje BIM krócej niż 3 lata. 54 proc. badanych (świadomych idei BIM) ocenia, że liczba projektów realizowanych w ich firmach z wykorzystaniem BIM będzie się zwiększać. Opinia ta jest istotnie częściej podzielana w firmach zatrudniających 10 i więcej pracowników, czyli tam gdzie jest większa skala wykorzystania BIM. Badani widzą szereg korzyści wynikających ze stosowania BIM, co pokazuje rosnącą popularność tej metodyki.

Mariusz Ścisło, prezes SARP tak skomentował wyniki badania: Wyniki Badania nie są zaskoczeniem, aczkolwiek niektóre dane wręcz pokazują, że pociąg BIMdolino już od kilku lat pędzi po Polsce. To bardzo ważny sygnał dla tych wszystkich, którzy uważają że technologii BIM należy się przeciwstawiać, ponieważ polskich architektów na nią nie stać. Innowacji w procesie projektowania nie da się zatrzymać ani tym bardziej odrzucić. Nie jest też prawdą, że im mniejsza firma tym trudniej BIM implementować. Posługiwanie się technologią BIM jest już powszechne w wielu biurach projektowych w Polsce. Co więcej wiele pracowni uczestniczy w tym procesie nie do końca zdając sobie sprawę, że korzystają z systemów BIM. Raport pokazuje, że największą świadomość oraz praktyczną wiedzę mają projektanci – architekci, konstruktorzy i instalatorzy. W mniejszym stopniu dotyczy to wykonawców, a zwłaszcza inwestorów i tu zapewne jest pole do szerzenia świadomości korzyści wynikających z procesu projektowania BIM. Raport wskazuje też na podstawowe trzy bariery związane z implementacją BIM w Polsce: zbyt niskie ceny projektów – w Polsce koszt projektu waha się od 0,5 do 2% wartości inwestycji. Dla porównania w Niemczech koszt projektu waha się między 6 a 12% wartości inwestycji. Konsekwencją tak niskich cen projektów w Polsce jest bariera cenowa dotycząca zakupu odpowiedniego oprogramowania. Kolejnymi barierami dla stosowania BIM w Polsce jest brak wykwalifikowanej kadry projektowej i brak wypracowanych standardów BIM.

--------------------------

Badanie, na zlecenie Autodesk, realizował Instytut Millward Brown na próbie 350 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się projektowaniem konstrukcji / instalacji budowlanych, firmy developerskie). Respondentami, z którymi przeprowadzano wywiady, byli decydenci – kadra zarządzająca firm oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące stosowanych przez firmę rozwiązań technicznych.

Źródło: Autodesk

Tagi: BIM

Konkursy

The Portugal Olive Guest House competition is run in partnership with the Verde family, tasking participants with presenting designs for a guest house to be constructed on their property. The guest...
Styczeń 23, 2023
Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego...
Styczeń 17, 2023

Wasze projekty

projekt pomieszczeń online
Zaprojektuj M wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania wnętrz. Nasz doświadcz...
Styczeń 14, 2023
Koncepcja dwukondyngnacyjnej willi zlokalizowanej nad jeziorem to projekt, który zakłada wpisanie...
Grudzień 2, 2022

Wasze realizacje

Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023
LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatyczn...
Styczeń 16, 2023
The international call for applications is open for the first-ever Biennale College Architettura,...
Styczeń 16, 2023