Tagi

warunki techniczne Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
(Podstrona)
  Dział III. Budynki i pomieszczenia
(Podstrona)
  Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
(Podstrona)
  Załącznik 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu
(Podstrona)
  Świadectwo z wyższą świadomością
(Artykuł)
  Odprowadzanie wód opadowych
(Artykuł)
  Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
(Artykuł)
  Zmiany w warunach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Artykuł)
  Warunki techniczne budynków - niektóre wymogi nie były zmieniane od 20 lat
(Artykuł)
  Brak spójności prawa utrudnia rozwój prośrodowiskowych inwestycji
(Artykuł)
  Warunki Techniczne - rząd wprowadził przejściowe ułatwienia
(Artykuł)
warunki techniczne 2018 Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
(Podstrona)
  Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań
(Podstrona)
  Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
(Podstrona)
  Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
(Podstrona)
  Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
(Podstrona)
  Rozdział 5. Przewody kominowe
(Podstrona)
  Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
(Podstrona)
  Rozdział 8. Instalacja elektryczna
(Podstrona)
  Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe
(Podstrona)